Work life balance – pracodawca musi zwrócić dotychczasowe wnioski o urlop rodzicielski

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego i wypłacanego zasiłku macierzyńskiego zmieniły się 26 kwietnia 2023 r. Nowe przepisy dotyczą zarówno rozpoczętych, jak i tych planowanych dopiero urlopów.

 

Zwrot wniosków

Pracodawcy mają w związku z tym nowe obowiązki. Jednym z nich jest konieczność zwrotu pracownikom wniosku o urlop rodzicielski złożonego przed 26 kwietnia, jeśli przed tym dniem nie zaczęli jeszcze go wykorzystywać.

Zwrot dokumentu powinien nastąpić niezwłocznie (przepisy nie wskazują konkretnego terminu). Jego celem jest umożliwienie pracownikowi złożenia nowego wniosku na znowelizowanych zasadach w terminie kolejnych 7 dni. Jeśli w tym czasie pracownik tego nie zrobi, będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego zgodnie z pierwotną prośbą.

 

Uwaga na kary

Z jakimi konsekwencjami może wiązać się niezwrócenie pracownikowi wniosku złożonego przed wejściem w życie nowych przepisów?

Zgodnie z informacjami podawanymi przez resort pracy, zaniechanie może zostać potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika związanych z rodzicielstwem, za które pracodawca zapłacić może grzywnę w wysokości 1 000 – 30 000 zł.

Dlatego istotne jest, aby nie czekając na ewentualne zapytania pracowników niezwłocznie:

  • zweryfikować złożone przed 26 kwietnia wnioski o udzielenie urlopów rodzicielskich;
  • zwrócić je pracownikom;
  • zależnie od dalszych działań samych pracowników – udzielić im urlopu rodzicielskiego zgodnie z pierwotnym lub zaktualizowanym wnioskiem.

Co ważne – niezależnie od aktualizacji wniosków o urlop rodzicielski, od 26 kwietnia każdy z rodziców uzyska prawo do 9 tygodni urlopu, których nie może przenieść na drugiego rodzica.

Więcej o zmianach wprowadzonych nowelizacją w opowiadamy w cyklu nagrań, na który zapisać można się na stronie: https://zmiany-kp.olesinski.com/.