Wojciech Jarosiński arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

Wojciech Jarosiński został wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan dla Branży Kreatywnej.

Na co dzień Wojciech specjalizuje się w rozstrzyganiu sporów związanych z wdrażaniem projektów technologicznych. Wojciech pomaga klientom w zakresie sporów sądowych, arbitrażowych oraz w negocjacjach umów technologicznych. Ponadto angażuje się w inicjatywy propagujące ideę arbitrażu wśród studentów, prawników i przedsiębiorców.

Serdecznie gratulujemy dołączenia do grona wybitnych ekspertów w dziedzinie arbitrażu!