Wkrótce upływa termin złożenia CbC-P

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Po zakończeniu przygotowania dokumentacji cen transferowych, informacji TPR oraz złożeniu oświadczenia za 2021 r. należy pamiętać o kolejnym ważnym terminie – CbC-P, czyli sprawozdawczości według krajów, której termin mija już niebawem.

 

W przypadku CbC mamy do czynienia z dwoma rodzajami informacji:

CbC-R – właściwą informacją o grupie podmiotów;

CbC-P – powiadomieniem, która spółka grupy (i w jakim państwie) została wyznaczona do złożenia CbC-R.

 

Zobowiązani do CbC

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy grup o skonsolidowanych przychodach w wysokości 3,25 mld PLN lub 750 mln EUR (albo równowartości tej kwoty)[1].

Jednostki dominujące, wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych z siedzibą w Polsce, mają obowiązek przekazania raportu CbC-R Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółki będące członkami grup kapitałowych, których wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy objętej raportem CbC-R, zobowiązane są do złożenia powiadomienia CbC-P.

 

Terminy złożenia informacji:

W przypadku CbC-P[2] – 3 miesiące od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów (za 2021 r. dla większości grup przypada on 31 marca 2022 r.);

W przypadku CbC-R[3] – 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów.

 

Formularz

W przypadku CbC-P dotychczasowy wzór powiadomienia obowiązuje również za 2021 r.

 

Sankcje

Za niedopełnienie obowiązku złożenia powiadomienia CBC-P (a także złożenie nierzetelnego lub niepełnego powiadomienia) grozi kara pieniężna w wysokości do 1 mln PLN[4].

 

[1] Art. 82 ust. 2 ustawy

[2] Art. 86 ust. 1 ustawy

[3] Art. 83 ustawy

[4] Art. 90-91 ustawy

 

Maciej Kulczyński
Senior Consultant | Dział podatkowy
maciej.kulczynski@olesinski.com

Paweł Sitnik
Manager | Transfer Pricing Expert
pawel.sitnik@olesinski.com