...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

WHT jednak nie od lipca

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Z końcem czerwca w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia odraczające stosowanie przepisów dotyczących poboru podatku u źródła (WHT) ponad kwotę dwóch milionów złotych. Obowiązują one od 30 czerwca i dotyczą zarówno płatników podatku dochodowego od osób prawnych[1], jak i osób fizycznych[2].

 

Odroczenie WHT z korzyścią dla płatników

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami, odroczenie przepisów obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.

Przesunięcie terminów nie powinno jednak martwić płatników tego podatku. W związku z odroczeniem zyskują oni więcej czasu na wystąpienie z wnioskami o opinię o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła czy analizę wewnętrznych procedur dotyczących należytej staranności.

To szczególnie istotne, biorąc pod uwagę, że Lubelski Urząd Skarbowy, odpowiedzialny za rozliczenia płatników w zakresie podatku u źródła, wysyła płatnikom (zwłaszcza znaczących kwot należności wypłacanych za granicę) „ostrzeżenia”. W przesyłanych informacjach Urząd podkreśla konieczność weryfikacji informacji takich jak:

  • status podatkowy,
  • rezydencja podatkowa,
  • prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej odbiorcy należności.

 

Dodatkowo Organ zwraca uwagę na konieczność dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu przesłanek uprawniających do zastosowania zwolnienia czy stawki podatku wynikającej z odpowiedniej umowy o unikaniu opodatkowania.

Mimo informacyjnego charakteru pisma, wydaje się, że jego otrzymanie może świadczyć o zainteresowaniu Lubelskiego Urzędu transakcjami podlegającymi pod WHT. Tym samym może to być  zapowiedzią ich potencjalnej weryfikacji w niedalekiej przyszłości.

 

Czy to koniec zmian dotyczących podatku u źródła?

Nie jest to pierwsze wydłużenie terminów związanych z WHT, jednak Ministerstwo Finansów zapowiada, że w planach nie ma kolejnych i początkiem 2022 roku płatników obejmą nowe przepisy. Dodatkowy czas warto więc spożytkować na przygotowanie się do nowej rzeczywistości i na przykład  wystąpić o opinię o stosowaniu zwolnienia czy rozpocząć przygotowania do sporządzenia procedury należytej staranności w zakresie WHT.

 

Wojciech Niedźwiedzki
Manager | Doradca podatkowy
wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com

Magdalena Kocyłowska
Consultant | Dział podatkowy
magdalena.kocylowska@olesinski.com

 


[1] Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

[2] Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art.41 ust.12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych