Ważne zmiany w raportowaniu o przywozie paliw ciekłych

Właśnie minął pierwszy miesiąc, od kiedy weszły w życie przepisy zmieniające sposób składania sprawozdań o przywozie paliw ciekłych. Obowiązujące od 1 lipca 2023 r. regulacje znacząco zmieniły sposób comiesięcznego raportowania.

Co prawda Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z odpowiednim wyprzedzeniem informował o wprowadzeniu nowych regulacji i wzywał do rejestracji na Platformie Paliwowej, jednak otrzymujemy sygnały, że nie do wszystkich przedsiębiorców takie informacje dotarły na czas.

 

Raportowanie przywozu paliw ciekłych po nowemu

Prawo energetyczne przewiduje, że przedsiębiorstwa, które samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu dokonują przywozu substancji uznawanych za paliwa ciekłe (w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu), mają obowiązek składania stosownych comiesięcznych sprawozdań.

Dotychczas składało się je do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Po zmianach są one przekazywane za pośrednictwem Platformy Paliwowej do Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Bez zmian pozostaje przy tym termin raportowania (do 20. dnia następnego miesiąca).

Oznacza to, że sprawozdanie za czerwiec, dla którego termin złożenia minął 20 lipca 2023 r., powinno zostać złożone już w nowy sposób.

 

Kogo dotyczy raportowanie?

Obowiązek raportowania bardzo często dotyka nieświadomych tego przedsiębiorców niedziałających w branży energetycznej. Paliwami ciekłymi – wbrew pozorom – mogą okazać się substancje niemające jakiegokolwiek związku z wytwarzaniem lub przetwarzaniem energii lub takie, które w standardowym zakresie temperatury mają stały stan skupienia (np. smary czy oleje używane w procesie produkcji).

Szczegółowy wykaz paliw ciekłych zawiera ministerialne rozporządzenie, przy czym posługuje się ono kodami CN substancji, bez względu na ich właściwości fizykochemiczne czy faktyczne przeznaczenie.

 

Co w sytuacji spóźnionej rejestracji na Platformie Paliwowej?

Niezłożenie sprawozdania wiąże się z ryzykiem kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł za każdy miesiąc zaniechania. Za brak złożenia sprowadzania może zostać uznane także złożenie go w niewłaściwy sposób (tj. w stary sposób, obowiązujący do 1 lipca 2023 r.).

Warto jak najszybciej zarejestrować się na Platformie Paliwowej, ponieważ czas trwania zaniechania może mieć w przyszłości znaczenie pod kątem ewentualnego odstąpienia od wymierzenia kary.

Paweł Bury

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

pawel.bury@olesinski.com