We wrześniu 2020 roku wystartował program Poland. Business Harbour (PBH). Wprowadził pakiet rozwiązań umożliwiających specjalistom z branży IT, start-upom oraz przedsiębiorcom z wybranych państw (głównie zza naszej wschodniej granicy), łatwiejszą relokację oraz podjęcie aktywności zawodowej na terytorium Polski.

Program zyskał bardzo dużą popularność wśród zagranicznych specjalistów IT oraz ich polskich pracodawców. W jego ramach stworzony został specjalny typ wizy, który pozwala cudzoziemcom na legalne wykonywanie pracy w Polsce bez zezwolenia, zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, a także na przyjazd i pobyt w Polsce wraz z rodziną.

 

Kolejny kraj objęty programem

Program Poland. Business Harbour jest stopniowo rozszerzany o kolejne kraje. Od 12 stycznia 2022 r. objął on także Azerbejdżan. Z programu PBH mogą więc skorzystać już obywatele i przedsiębiorcy z siedmiu krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

 

Koniec preferencji dla obywateli Białorusi

Zgodnie z zasadami programu, o wizę z adnotacją Poland. Business Harbour mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy:

  • otrzymali zaproszenie od jednej z firm partnerskich programu oraz
  • posiadają techniczne wykształcenie w obszarze IT lub co najmniej 1 rok doświadczenia w branży IT.

 

Do tej pory jednak obywateli Białorusi obowiązywały preferencyjne warunki uzyskania wizy PBH – w ich przypadku wystarczające było spełnienie przynajmniej jednego z powyższych warunków. Obywatel Białorusi posiadający odpowiednie doświadczenie lub wykształcenie w obszarze IT, mógł więc uzyskać wizę PBH, pomimo braku zaproszenia od firmy partnerskiej. Cudzoziemiec, który otrzymał takie zaproszenie, nie musiał natomiast legitymować się rocznym doświadczeniem lub wykształceniem w IT.

Od 1 lutego 2022 r. zasady Programu będą jednakowe dla wszystkich krajów, a zatem obywatele Białorusi ubiegający się o wizę PBH, będą musieli posiadać zarówno zaproszenie od firmy partnerskiej, jak i odpowiednie wykształcenie lub doświadczenie w IT.

Zainteresowani złożeniem wniosku wizowego powinni się pośpieszyć, ponieważ wnioski Białorusinów złożone do 31 stycznia rozpatrywane będą jeszcze na preferencyjnych warunkach.

 

Specjaliści O&W z zespołu Global Mobility chętnie doradzą Państwu we wszystkich kwestiach związanych z programem Poland. Business Harbour. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

Milena Turos
Senior Associate | Radca prawny
milena.turos@olesinski.com

Ewa Pabian
Associate | Dział prawny
ewa.pabian@olesinski.com

Milena Zalesińska

Manager
Radca prawny | OW Legal

milena.zalesinska@olesinski.com

Ewa Pabian

Senior Associate
OW Legal

ewa.pabian@olesinski.com