Wątpliwości w sprawie badań okresowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego rozwiane

Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego wywołało niemałe zamieszanie co do dotychczas zawieszonego obowiązku wykonywania okresowych badań pracowników. U wielu pracodawców ten obowiązek znacznie się skumulował.

 

Wątpliwości w sprawie obowiązku wykonywania badań okresowych

Regulacje związane z obowiązywaniem stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego przewidywały:

  • zawieszenie obowiązku wykonywania badań okresowych pracowników;
  • przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich, która upłynęła 7 marca 2020 r. na maksymalnie 180 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, jeżeli nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii.

Na tle tych regulacji powstały wątpliwości interpretacyjne – czy podane 180 dni odnosi się tylko do orzeczeń lekarskich, których ważność upłynęła przed 1 lipca, czy również do tych, które utraciły ważność po 30. czerwca. W związku z tym Główny Inspektorat Pracy zwrócił się do Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej o interpretacje.

 

Utrata ważności orzeczeń lekarskich przed 1 lipca

MRiPS potwierdziło, że w przypadku utraty ważności orzeczenia lekarskiego przed 1 lipca 2023 r., badania okresowe powinny być wykonane nie później niż w przeciągu 180 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Zasada wynika wprost z omawianych regulacji i nie powinna budzić wątpliwości.

 

Utrata ważności orzeczeń lekarskich po 30 czerwca

Czy 180 dni odnosi się również do orzeczeń lekarskich, których ważność upłynie po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego?

MRiPS wskazało, że okres 180 dni od zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego powinien być traktowany jako „okres przejściowy”. Wynika to z tego, że zdaniem resortu równoległe wykonanie bieżących i zaległych okresowych badań lekarskich może wydłużyć czas oczekiwania i utrudnić otrzymanie orzeczeń. Niemniej po jego upływie wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie.

 

Podejście resortu jest praktyczne i odznacza się dużą wyrozumiałością wobec pracodawców. Jednak mimo licznych obowiązków, które uaktualniły się po odwołaniu stanu epidemicznego, nie należy zwlekać z wykonaniem badań okresowych. Stanowisko to bowiem nie wynika wprost z przepisów.