Walka z zatorami płatniczymi w 2023 r. Jak odzyskać koszt obsługi prawnej od nieuczciwego kontrahenta?

Nowe zasady walki z zatorami płatniczymi obowiązują od 2020 r., czyli momentu wejścia w życie Ustawy z 19 lipca 2019 r[1]. Od początku bieżącego roku obwiązują z kolei przepisy nowelizacji nazywanej Ustawą antyzatorową[2], która ma niwelować mankamenty zasad z 2020 r., zidentyfikowane przez 2 lata ich obowiązywania.

O najważniejszych informacjach dotyczących znowelizowanej Ustawy antyzatorowej można przeczytać tutaj.

Ważnymi zmianami, w zakresie obowiązków nakładanych na przedsiębiorców, objęto obowiązek sprawozdawczy.

 

Terminy sprawozdawcze i prezentacja danych

Niedługo mija nowy, wydłużony termin na składanie rocznych sprawozdań o praktykach płatniczych. Zobowiązane są do niego podmioty osiągające przychód przewyższający 50 mln euro lub podatkowe grupy kapitałowe. Ustawowy termin wskazany jest na 30 kwietnia. Ponieważ w 2023 r. data ta wypada w niedziele, to czas na złożenie sprawozdań mija w pierwszy dzień roboczy po tym dniu, czyli 2 maja.

W tym roku zmianie ulega również sposób prezentowania danych. Przedsiębiorcy pokażą w sprawozdaniu już nie łączną wartość świadczeń pieniężnych, których nie zapłacili i sami nie otrzymali terminowo w danym roku. Począwszy od danych za rok 2022 r. opóźnione świadczenia są przedstawiane w podziale na pięć przedziałów – uzależnionych od okresu opóźnienia.

 

Zatory płatnicze w 2023 r.

Wszystko wskazuje więc na to, że w 2023 r. doszło do pogłębienia problemu zatorów płatniczych. Badanie ,,Skaner MŚP” (link do sondażu) wykazało rekordowe wyniki dotyczące zarówno skali liczby przedsiębiorstw dotkniętych przez problem przeterminowanych należności, jak również długości tych opóźnień. Tym bardziej warto więc pamiętać o szeregu ułatwień w dochodzeniu przeterminowanych płatności (wynikających z obowiązującej Ustawy antyzatorowej).

 

Szansa na odzyskanie kosztów obsługi prawnej

Rozwiązaniem, o którym często zapomina się w kontekście egzekwowania opóźnionych należności, jest możliwość dochodzenia od nieuczciwego kontrahenta zwrotu kosztów obsługi prawnej. Często koszty prawników związane z egzekwowaniem przeterminowanych płatności wstrzymują decyzję o podjęciu zdecydowanych kroków prawnych przeciwko kontrahentowi niepłacącemu faktur na czas. Jest tak, ponieważ mogą one pochłonąć dużą część należnego wynagrodzenia.

Ustawa antyzatorowa daje jednak możliwość odzyskania takich środków. Dotyczy to zwrotu kosztów dochodzenia należności w formie zryczałtowanej – odpowiednio 40, 70 lub 100 euro, w zależności od wysokości świadczeń. To jednak nie wszystko – umożliwia również dochodzenie zwrotu (w uzasadnionej wysokości) poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

Nasza praktyka pokazuje, że rozwiązanie to może skutkować uzyskaniem pełnej rekompensaty środków zainwestowanych w obsługę prawną dotyczącą odzyskiwania należności. Zachęcamy do przeczytania naszego wpisu na blogu – jest on poświęcony właśnie tej tematyce.

 


 

[1] Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019 poz. 1649)

[2] Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych