W Poznaniu w dniach 11-15 września odbyła się już XXIV Spartakiada Prawników