Uzyskanie zwolnienia podatkowego po nowelizacji rozporządzenia PSI

hero-photo

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji musi do końca 2022 r. zostać zastąpione nowym – to z powodu wejścia w życie Polskiego Ładu. Przy okazji zostaną wprowadzone modyfikacje do obecnie istniejących rozwiązań. Planowane zmiany mają dotyczyć wyłącznie projektów rozpoczętych po dniu wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia, dlatego ważne jest, żeby przedsiębiorcy teraz ocenili, które przepisy okażą się dla nich korzystniejsze w przyszłości.

Zachęcamy do udziału w webinarium, które organizujemy wspólnie z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną – zarówno podmioty korzystające już ze wsparcia w PSI, jak i te, które dopiero to rozważają.

24.11.22 r. (czwartek), godz. 9:30-11:30

Zapisz się >>

Zmiany, które mogą oddziaływać na podmioty rozważające rozpoczęcie korzystania ze zwolnienia podatkowego wynikającego z decyzji o wsparciu, to np. te dotyczące kwalifikowalności kosztów, sposobu spełnienia kryteriów jakościowych czy obniżenia progów wejścia do PSI.

Dla dotychczasowych inwestorów strefowych interesujące może okazać się podsumowanie podstawowych zasad monitorowania i rozliczania pomocy, w tym kontrowersje związane z tzw. podejściem projektowym forsowanym przez Ministerstwo Finansów dotyczącym zakresu zwolnienia ze „starej” inwestycji i „nowej” objętej decyzją o wsparciu.

Agenda spotkania:

Ostatnie zmiany w rozporządzeniu PSI

 • wysokość wymaganych kosztów kwalifikowanych oraz zasady ich redukcji
 • aktualna sytuacja dużych inwestorów w województwie wielkopolskim
 • zasady budowania limitu zwolnienia podatkowego
 • katalog kryteriów jakościowych – nowych oraz zmienionych
 • zmiany w rozliczaniu kosztów najmu, dzierżawy i leasingu

Założenia procedowanej nowelizacji PSI

 • rozszerzenie katalogu działalności wyłączonej z możliwości uzyskania wsparcia
 • obowiązek utrzymania inwestycji oraz zmiany w tym zakresie
 • kolejne redukcje kryteriów ilościowych dla przedsiębiorców
 • ułatwienie uzyskania wsparcia dla inwestycji związanych z nowoczesnymi usługami dla biznesu
 • dotychczasowy katalog kosztów kwalifikowanych oraz zmiany
 • zmiany sposobu spełnienia wybranych kryteriów jakościowych i ich weryfikacji
 • właściwe przepisy dla aktualnie trwających postępowań o wydanie decyzji o wsparciu

Zmiany progów wejścia do PSI na obszarze zarządzanym przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalna Strefą Ekonomiczną

 • zmiany progów inwestycyjnych po raporcie GUS r. na temat poziomu bezrobocia
 • powiaty, w których doszło do zmian warunków inwestycyjnych w woj. zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim

 Podstawowe zasady monitorowania i rozliczania pomocy publicznej, w tym inwestycji związanych z rozbudową zakładu (tzw. podejście projektowe)

 • kształt przepisów dotyczących zwolnienia wprowadzonych przez Polski Ład
 • założenia koncepcji ścisłych powiązań
 • przesłanki braku konieczności dzielenia dochodu generowanego z nowej i istniejącej inwestycji

 

Prelegenci:

Jacek Łuczyński, Manager, OW State aid
Dominik Jędrak, Senior consultant, OW State aid

Zapraszamy!

Zapisz się >>