Dla naszego Klienta – generalnego wykonawcy robót budowlanych – uzyskaliśmy zabezpieczenie sądowe zapewniające wstrzymanie wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej roszczeń w wysokości prawie 1 mln złotych zgłoszonych przez inwestora.

Pozytywne rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie cieszy tym bardziej, że możliwość udzielenia zabezpieczenia polegającego na zakazaniu skorzystania przez beneficjenta z gwarancji ubezpieczeniowej (ew. bankowej) budzi poważne wątpliwości w orzecznictwie sądów, szczególnie z uwagi na abstrakcyjny charakter samej gwarancji.

Sądy nie udzielają często zabezpieczeń tego typu, jednak w tej sprawie rzeczowa argumentacja z zakresu prawa budowlanego, prawa kontraktów i procedury cywilnej pozwoliła wstrzymać realizację gwarancji.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia został przygotowany przez Macieja Króla – Managera, odpowiedzialnego w O&W za praktykę prawa budowlanego i prawa nieruchomości oraz Mateusza Kisielę z zespołu sporów sądowych.

Gratulujemy sukcesu!