...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Uwaga! Rozliczenie z art. 15g Tarczy na nowych wersjach dokumentów

Na stronie https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15g-rozliczenie pojawiła się kolejna już wersja dokumentów rozliczeniowych, dotyczących dofinansowania ze środków FGŚP na podstawie art. 15g tarczy antykryzysowej. Aktualizacja dotyczy zarówno formularza rozliczeniowego, jak i kalkulatorów obejmujących wykaz pracowników.

Główna zmiana dotyczy przede wszystkim treści formularza rozliczeniowego i zawartych w nim oświadczeń. W pierwotnej wersji konieczne było złożenie wszystkich oświadczeń (nawet jeśli część z nich nie odpowiadała rzeczywistości przedsiębiorcy), teraz możliwy jest wybór i oznaczenie jedynie tych, które rzeczywiście dotyczą danego przedsiębiorcy (taka możliwość dotyczy większości z nich). Zmiana wyraźnie zmierza zatem ku urealnieniu informacji i oświadczeń składanych na etapie rozliczenia (brak konieczności ewentualnego oświadczenia nieprawdy).

Dodatkowo pojawiły się nowe oświadczenia, dotyczące zwrotu środków z dofinansowania z tytułu wypowiedzenia umów o pracę (świadczenia usług) w okresie pobierania świadczeń z FGŚP, które również można oznaczyć jako złożone / niezłożone.

Jacek Karp

Counsel
Radca prawny | OW Legal

jacek.karp@olesinski.com