...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Ustawa o obowiązkowym KSeF na ostatniej prostej?

Do wczoraj wydawało się, że proces legislacyjny w zakresie obligatoryjnego KSeF właśnie wkracza na ostatnią prostą. Wydawało się, gdyż nagły zwrot akcji – jakiego dokonała senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, wnosząc o odrzucenie ustawy o KSeF – z pewnością przyprawił niejedną osobę o szybsze bicie serca. O tym, czy senatorzy zdecydują się odrzucić ustawę dowiemy się podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu, głosowanie w tym zakresie przewidziano bowiem na jego zakończenie.

 

Losy KSeF niepewne do końca

Hipotetyczne założenie, że Senat zdecyduje się na odrzucenie ustawy oznacza, że emocje związane z procedowaniem ustawy jeszcze nas nie opuszczą. Sejm będzie bowiem potrzebował bezwzględnej większości głosów, aby odrzucić ww. wniosek Senatu. Natomiast patrząc na ostatnie głosowanie w Sejmie dotyczące uchwalenia ustawy o obligatoryjnym KSeF (gdzie 240 posłów było za, 203 przeciw, a 9 wstrzymało się), finalne decyzje w tym zakresie do końca pozostawać mogą pod znakiem zapytania.

Natomiast w sytuacji, gdy Senat nie zdecyduje się na odrzucenie ustawy o obligatoryjnym KSeF, najprawdopodobniej czeka nas klasyczna ostatnia prosta z przedstawieniem ustawy do podpisu Prezydenta i dalszą publikacją w Dzienniku Ustaw.

W tym scenariuszu, to ostatni dzwonek na podjęcie prac w zakresie wdrożenia obligatoryjnego KSeF. Tym bardziej, że Ministerstwo Finansów publikuje dalsze dokumenty i informacje w tym temacie. Są to m.in.:

 

  • Zaktualizowana wersja wzoru struktury FA(2)

W dniu 29 czerwca 2023 r. na ePUAP opublikowano zaktualizowaną wersję wzoru struktury logicznej FA(2).

Jeszcze w tym miesiącu planowane jest również udostępnienie środowiska testowego dostosowanego do struktury logicznej wraz z dokumentacją, natomiast we wrześniu br.- udostępnienie środowiska produkcyjnego.

Od lipca do sierpnia 2023 r. na środowisku testowym będą obwiązywały równocześnie obie wersje – obecnie obowiązująca struktura logiczna FA(1) oraz nowa FA(2).

 

  • Połączenie KSeF z JPK_VAT

Podczas konferencji 30 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało również o planowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie JPK_VAT, ukierunkowanej na integrację z KSeF.

W praktyce oznacza to, że należy spodziewać się zmian w strukturze obecnie obowiązującego JPK_VAT.

Więcej szczegółów w tym zakresie ma pojawić się najpóźniej w IV kwartale 2023 r.

 

Trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco monitorujemy status prac związanych z obligatoryjnym KSeF. Zachęcamy do lektury naszego newslettera i mediów społecznościowych, gdzie będziemy informować o dalszych losach tej ustawy.

Joanna Ciołko-Wąsowicz

Manager
Doradca podatkowy, Radca prawny

joanna.ciolko@olesinski.com

Joanna Mandrela

Senior Consultant
OW Tax

joanna.mandrela@olesinski.com