UOKiK o zwrocie pieniędzy z odstąpienia w alternatywnej formie. Ważny komunikat dla branży e-commerce

W ostatnim czasie organ ochrony konsumentów wydał istotny komunikat dla całej branży e-commerce. Chodzi o stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie praktyki Groupona w zakresie zwrotu środków pochodzących z odstąpienia od umowy zawartej przez internet. Groupon zwracał je w postaci tzw. środków Groupon, tj. środków, które mogły zostać wykorzystane w ramach konta na platformie. Co istotne UOKiK nie zakwestionował samego modelu zwrotu pieniędzy klientów pochodzących z prawa do zwrotu, a jedynie fakt, że checkbox dot. zgody na zwrot środków w tej formie był odgórnie zaznaczony.

 

Skutki wystąpienia urzędu

W wyniku interwencji UOKiK, Groupon zobowiązał się poinformować wszystkich konsumentów dotkniętych kwestionowaną praktyką o możliwości zamiany zgromadzonych środków Groupon (zarówno ważnych, jak i wygasłych) na przelew do swojego banku lub na kartę. Firma szybko podjęła odpowiednie działania (zmiana praktyki oraz usunięcie jej skutków), dzięki czemu uniknęła wszczęcia i prowadzenia długiego postępowania i nałożenia ewentualnej kary pieniężnej.

 

Ważność środków na koncie

Pojawiła się też kwestia ważności środków zgromadzonych w ramach platformy. Choć nie była ona głównym wątkiem sprawy, to UOKiK w komunikacie wskazał, że „Środki te mogły być wykorzystane jedynie w ciągu 12 miesięcy tylko do zakupu innego kuponu.” Z publikacji urzędu płynie wniosek, że istotne jest nie tylko skuteczne zebranie zgody klienta. Zasady korzystania z środków opisane w regulaminie serwisu są równie ważne i powinny być formułowane z poszanowaniem interesów klientów.

 

Link do komunikatu UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16861

 

Magdalena Kaleta-Maniak
Manager | Adwokat
magdalena.kaleta@olesinski.com

Mariusz Machowski
Associate | Dział prawny
mariusz.machowski@olesinski.com