...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Udany proces połączenia odwrotnego dwóch spółek

Z satysfakcją informujemy, że w ostatnim dniu minionego roku warszawski sąd rejestrowy bez uwag dokonał rejestracji zaplanowanego i przeprowadzonego przez nasz zespół M&A połączenia odwrotnego (downstream merger) dwóch obsługiwanych przez O&W spółek. W skład zespołu pracującego nad projektem wchodzili: Justyna Korycka, Magdalena Kaleta-Maniak, Dominika Leszczyńska i Igor Schwenk.
 
Projekt od początku miał skomplikowany przebieg, nie tylko z punktu widzenia przepisów prawa spółek handlowych. Także ze względu na konieczność uzyskania od ministra właściwego ds. wewnętrznych zgody na objęcie akcji w spółce przejmującej zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Mimo napiętego harmonogramu, dzięki determinacji członków zespołu O&W, proces udało się zamknąć z końcem roku, na czym szczególnie zależało naszemu Klientowi.