Trwają prace nad aplikacją Elektronicznego Dziennika Budowy

Generalny Urząd Nadzoru Budowlanego ogłosił rozpoczęcie prac nad Elektronicznym Dziennikiem Budowy. Według zapowiedzi Urzędu, będzie on gotowy w wersji webowej już w połowie bieżącego roku, a do końca grudnia jako aplikacja mobilna.

 

Nowelizacja Prawa Budowlanego

W wykazie prac legislacyjnych Rządu pojawił się jednocześnie projekt nowelizacji ustawy Prawo Budowlane przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Nowelizacja ma być podstawą do wdrożenia następujących zmian:

1. umożliwienia prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej od 1 września 2021 roku,

2. obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej od 1 stycznia 2023 roku.

 

Dodatkowo do ustawy dodana zostanie szeroka regulacja dotycząca dziennika budowy oraz działającego już portalu e-Budownictwo, za pośrednictwem którego uczestnicy procesu inwestycyjnego mają docelowo mieć możliwość składania wszystkich najważniejszych wniosków, w tym wniosku o pozwolenie na budowę.

 

Od kiedy Elektroniczny Dziennik Budowy?

Projekt nowelizacji zakłada, że już od 1 września 2021 r. dziennik budowy będzie prowadzony w wersji papierowej albo w wersji elektronicznej, za pośrednictwem przygotowywanego przez Generalny Urząd Nadzoru Budowlanego systemu EDB.

Projekt przewiduje też utworzenie systemu „Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego” (system EKOB). Docelowo książka obiektu budowlanego będzie   obowiązkowo prowadzona w wersji elektronicznej (z wyjątkiem obiektów na terenach zamkniętych, a więc np. lotnisk wojskowych). Przepisy dotyczące Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego miałyby wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.

 

Co z papierowymi dziennikami budowy i książkami obiektu budowlanego?

Do dzienników budowy oraz książek obiektów budowlanych założonych przed wejściem w życie zmienionych przepisów, stosować będzie się dotychczasowe przepisy. Nowelizacja zakłada jednak, że wszystkie książki obiektów budowlanych w wersji papierowej zostaną zamknięte obowiązkowo do  31 grudnia 2026 roku i otwarte w wersji elektronicznej.

Projekt nie trafił jeszcze do sejmu, obecnie znajduje się na etapie opiniowania. Na bieżąco śledzimy prace nad przygotowywanymi zmianami w prawie budowlanym oraz postępy Ministerstwa we wdrażaniu cyfrowych rozwiązań w ramach procesu inwestycyjnego – informujemy o nich Państwa w newsletterze i na naszym blogu: cowprawiepiszczy.com.

 

Maciej Król
Manager | Radca prawny
maciej.krol@olesinski.com

Szymon Gancewski
Associate | Dział prawny
szymon.gancewski@olesinski.com

Szymon Gancewski

Senior Associate
Adwokat | OW Legal

szymon.gancewski@olesinski.com

Maciej Król

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

maciej.krol@olesinski.com