Jesteśmy dumni z osiągnięcia naszego zespołu! Nasz interdyscyplinarny team z powodzeniem przeprowadził proces przeniesienia spółki z siedzibą w Luksemburgu do Polski, korzystając z ram traktatów Unii Europejskiej oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. Ten projekt jest jednym z nielicznych tego typu przedsięwzięć w Polsce, gdzie udało się przeprowadzić transgraniczną transformację spółki.

Dziękujemy naszym klientom za codzienne zaufanie i współpracę, które pozwalają nam się rozwijać!