Top 6 tematów podatkowych, o których trzeba pamiętać przed końcem 2022 r.

Kończący się rok obfitował w podatkowe rewolucje. Czasu nie odliczaliśmy w miesiącach, a od jednej ustawy nowelizującej do drugiej. Okoliczności te wzbudziły wiele wątpliwości i spowodowały pewne zagubienie podatników, dotyczące tego, co i w jaki sposób będą musieli rozliczyć w deklaracjach rocznych. Poza licznymi zmianami podatnicy muszą się mierzyć także z obowiązkami podatkowymi, które u części z nich występują corocznie, a u niektórych zostaną wypełnione po raz pierwszy.

Aby nieco usystematyzować te niełatwe zagadnienia, przedstawiamy listę 6 najważniejszych terminów i tematów podatkowych, o których lepiej nie zapomnieć w ostatnich miesiącach 2022 r.

 

1. Terminy TP zbliżają się wielkimi krokami

Zdecydowana większość podatników ma czas tylko do końca grudnia na dopełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych. Podmioty realizujące transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi do 31 grudnia powinny:

 • sporządzić dokumentację cen transferowych dla transakcji przekraczających progi dokumentacyjne;
 • złożyć informacje TPR odnośnie tych transakcji;
 • złożyć oświadczenie zarządu o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowości transakcji kontrolowanych.

Przypominamy, że obowiązek przygotowania dokumentacji lokalnej powstaje dla transakcji kontrolowanych przekraczających:

 • 10 milionów zł – transakcje towarowe i finansowe;
 • 2 milionów zł – transakcje usługowe oraz inne rodzaje transakcji.

Natomiast w przypadku transakcji zawieranych z podmiotami z tzw. rajów podatkowych, w tym podmiotami niepowiązanymi, progi te wynoszą:

 • 2,5 miliona zł – transakcje finansowe;
 • 0,5 miliona zł – pozostałe typy transakcji.

Najbliższy czas to ostatni moment na weryfikację, czy spółka spełni wszystkie wymogi w zakresie cen transferowych.

 

2. To już ostatni dzwonek na rozliczenie kosztów w najmie prywatnym

Osoby prywatnie wynajmujące mieszkania mogą rozliczyć związane z  tym koszty tylko do końca grudnia 2022 r. Od przyszłego roku nie będzie to możliwe – obowiązkową i jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Co to oznacza dla podatników wynajmujących mieszkania?

Dotychczas, opodatkowując najem skalą podatkową, podatnicy mogli pomniejszyć przychód o koszty jego uzyskania np. w postaci wydatków na remont, rat odsetkowych kredytu hipotecznego lub odpisów amortyzacyjnych.

Ryczałt natomiast z założenia jest podatkiem przychodowym, więc koszty uzyskania przychodu nie pomniejszają podstawy opodatkowania. Obowiązują dwie stawki, a ich zastosowanie jest uzależnione od wysokości uzyskiwanych przychodów:

 1. przychody z najmu < 100 000 zł = stawka 8,5%;
 2. przychody z najmu > 100 000 zł = stawka 12,5%.

Do końca roku pozostało już niewiele czasu, więc warto rozważyć, czy możliwe jest uwzględnienie dodatkowych kosztów w rozliczeniu najmu.

 

3. Podatnicy ponownie poinformują o realizowanej strategii podatkowej

Koniec roku to dla największych podatników czas na sporządzenie i opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej. Termin na wypełnienie tego obowiązku za 2021 r. upływa 31 grudnia 2022 r

 • podatników, u których wartość przychodu uzyskana w danym roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln EUR;
 • podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej obejmuje m.in. dane o:

 • stosowanych przez podatnika procesach i procedurach w zakresie realizowania obowiązków podatkowych;
 • formach współpracy z organami KAS;
 • transakcjach z podmiotami powiązanymi;
 • złożonych wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych, wiążącej informacji stawkowej lub akcyzowej.

Część podatników publikowała już taką informację w zeszłym roku, jednak dla podmiotów, które dopiero w 2021 r. spełniły warunki do zastosowania przepisu, będzie to nowość. Z uwagi na zbliżający się koniec roku warto sprawdzić, czy i kiedy ten obowiązek może Państwa dotyczyć.

O powyższym pamiętajmy jeszcze w 2022 r. Jednak co ze zmianami, które mają wpływ na rozliczenia podatkowe w 2023 r.?

 

4. Jest jeszcze czas na zmianę formy opodatkowania

Przypominamy, że do końca kwietnia 2023 r. możliwa jest zmiana formy opodatkowania za 2022 r. Dotyczy to podatników PIT opodatkowanych podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Dzięki nowelizacji PIT przedsiębiorcy, składając zeznanie roczne, mogą dokonać zmiany formy opodatkowania za cały 2022 rok. Możliwe są dwa warianty:

 1. zmiana „liniówki” na skalę:
 • podatnik dokonuje wyboru w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2022 r.;
 • wybór nie działa na przyszłość – w przypadku wyboru skali na kolejne lata podatnik będzie musiał zawiadomić US o rezygnacji z „liniówki”.
 1. zmiana ryczałtu na skalę:
 • podatnik dokonuje wyboru w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2022 r.;
 • w tym wariancie powstanie obowiązek zaprowadzenia i uzupełnienia podatkowej KPiR, w której należy wykazać dochody osiągnięte w 2022 r., a także wartość remanentu na 1.01 oraz 31.12.2022 r.

Do rozliczenia podatkowego za 2022 r. zostało jeszcze trochę czasu. To dobry moment na przeanalizowanie, która forma opodatkowania byłaby dla Państwa najbardziej korzystna.

 

5. Składka zdrowotna do rozliczenia

W tym roku sposób rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne dwukrotnie uległ modyfikacji. Pierwsza nowelizacja (w ramach tzw. Polskiego Ładu 1.0) skutkowała brakiem możliwości zaliczenia składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu czy odliczenia jej od podatku.

Wprowadzona w połowie roku nowelizacja PIT umożliwiła przedsiębiorcom odliczenie zapłaconych składek zdrowotnych przy zachowaniu rocznego limitu:

 • 8 700 zł w przypadku podatników na „liniowce” (zapłacone składki pomniejszają dochód);
 • 50% zapłaconych składek zdrowotnych w przypadku podatników na „ryczałcie” (zapłacone składki pomniejszają przychód);
 • 19% zapłaconych składek dla podatników na karcie podatkowej (zapłacone składki pomniejszają podatek).

Podkreślamy, że możliwość odliczenia składki zdrowotnej nie obejmuje osób rozliczających się na skali.

Tzw. kompromis składkowy może mieć duży wpływ na rozliczenia za 2022 r. Dlatego też warto zweryfikować możliwość uwzględnienia składek zdrowotnych w swoim rozliczeniu podatkowym.

 

6. Jeden termin na złożenie rozliczeń rocznych PIT

W tym roku uległy zmianie również terminy na złożenie rocznego rozliczenia PIT. Do tej pory podatników podlegających różnym formom opodatkowania (np. ryczałt, karta podatkowa) obowiązywały odmienne terminy na  roczne rozliczenie podatkowe. Obecnie zostały one ujednolicone – począwszy od przyszłorocznych rozliczeń PIT za 2022 r. czas na to będzie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Ujednolicenie terminów rozliczenia dotyczy formularzy: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39 oraz PIT-38.

 

*

Pozostajemy do dyspozycji, gdyby chcieli Państwo szerzej omówić poruszane wyżej kwestie. Z chęcią wesprzemy Państwa także w zakresie wypełniania obowiązków jeszcze w 2022 r.

Wojciech Fryze
Partner | Adwokat
wojciech.fryze@olesinski.com

Piotr Traczyk
Manager | OW Tax
piotr.traczyk@olesinski.com

Martyna Górecka
Senior Consultant | OW Tax
martyna.gorecka@olesinski.com

Jakub Polak
Consultant | OW Tax
jakub.polak@olesinski.com

Barbara Gozdek
Consultant | OW Tax
barbara.gozdek@olesinski.com

Daria Kłosowska
Consultant | OW Tax
daria.klosowska@olesinski.com