Terminy na złożenie oświadczenia TP oraz informacji TPR przedłużone

Zgodnie z przewidywaniami, również w tym roku uchwalona została ustawa, która, przedłuża terminy złożenia:

  • informacji TP-R za 2021 rok,
  • oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2021 r. („Oświadczenie TP”).

W obydwu przypadkach termin został przedłużony:

  • do 30 września 2022 r. – w sytuacji, w której termin upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
  • o 3 miesiące – w sytuacji, w której termin upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Dla zdecydowanej większości podatników, tych których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, oznacza to przedłużenie terminów do 31 grudnia 2022 r.

Co ważne, ustawa obowiązuje z mocą wsteczną od 31 grudnia 2021 r. Jest to dobra wiadomość dla podatników z tzw. łamanym rokiem podatkowym, dla których termin na złożenie oświadczenia TP i TP-R mógł upłynąć przed jej opublikowaniem.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP i obecnie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

 

> Pobierz handbook Ceny transferowe w Polsce 2021/2022

 

Maciej Kulczyński
Senior Consultant | Dział podatkowy
maciej.kulczynski@olesinski.com

Jakub Polak
Consultant | Dział podatkowy
jakub.polak@olesinski.com