21 marca 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano długo wyczekiwane Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych[1].

Zgodnie z Rozporządzeniem do 30 czerwca 2023 r. przedłużone zostają terminy na:

  1. złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył sięw okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. (tj. deklaracji CIT-8),
  2. wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnymod dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku,
  3. złożenie deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego za rok podatkowy,
    który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. – dla podatników pozostających w reżimie estońskiego CIT.

 

Termin na sprawozdanie mija 31 marca 2023 roku!

Zgodnie z ustawą o rachunkowości terminy na sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności spółek nie zostały przedłużone.

Oznacza to, że:

  1. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności spółek należy sporządzić w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego,
  2. zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółek powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.

W konsekwencji wszystkie podmioty, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinny sporządzić powyższe sprawozdania do 31 marca 2023 r., a ich zatwierdzenie powinno nastąpić do 30 czerwca 2023 r.

Najbliższy tydzień dla wielu podmiotów będzie wiązał się z intensywnymi pracami nad sporządzeniem niezbędnych dokumentów. W razie jakichkolwiek pytań w tym obszarze zapraszamy do kontaktu.

[1] https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/0530

Agata Ponicka

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

agata.ponicka@olesinski.com

Martyna Górecka

Senior Consultant
Doradca podatkowy, Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com

Magdalena Kordas

Manager
Radca prawny | OW Legal

magdalena.kordas@olesinski.com