...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Termin na wypełnienie obowiązków spółek nieruchomościowych coraz bliżej

Nieuchronnie zbliża się termin na wypełnienie obowiązków informacyjnych przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników. Przedłużony termin (pierwotnie 30 marca) upływa 30 września.

 

Kogo i czego dotyczy obowiązek raportowania?

Do złożenia odpowiednich informacji do naczelnika właściwego urzędu skarbowego jest zobowiązana spółka spełniająca warunki do uznania jej za nieruchomościową oraz jej wspólnicy, posiadający co najmniej 5% udziałów.

Informacje o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej składa się za pomocą formularza CIT-N1. Do wspólników należy złożenie informacji o prawach do spółki nieruchomościowej i podmiotach pośredniczących (informacja CIT-N2).

Co istotne, informacje składane są w formie elektronicznej (poprzez eDeklaracje). Warto zatem już teraz zastanowić się nad potencjalnymi działaniami umożliwiającymi złożenie informacji przez wspólnika zagranicznego.

 

Skoro o podmiotach zagranicznych mowa…

Podmioty niebędące polskimi rezydentami podatkowymi również powinny zweryfikować skutki posiadania udziałów w spółkach nieruchomościowych w Polsce.

Definicja spółki nieruchomościowej zawarta w ustawie o CIT odnosi się bowiem do podmiotów obowiązanych do sporządzenia bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości. Nie odnosi się on jednak jedynie do polskiej ustawy o rachunkowości, ale jest rozumiany szeroko. To oznacza, że podmioty zagraniczne sporządzające sprawozdania finansowe w oparciu o MSR/MSSF mogą spełniać warunki wskazane w przepisach.

Oczywiście poza sporządzaniem bilansu, podmiot zagraniczny musi jeszcze spełniać szereg warunków dotyczących wartości bilansowej aktywów i nieruchomości oraz odpowiedniej struktury przychodów.

Jeśli okaże się, że podmiot zagraniczny spełnia definicję spółki nieruchomościowej na gruncie polskich przepisów, konieczne może okazać się wypełnienie obowiązków informacyjnych nie tylko przez ten podmiot (jako spółka nieruchomościowa), ale też przez jego wspólników, mających co najmniej 5% udziałów (tj. złożenie CIT-N1 wraz z załącznikiem CIT/NW i CIT-N2).

 

Potencjalne problemy

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący praktycznych kwestii związanych z raportowaniem. Jak wynika z treści dokumentu, do złożenia informacji konieczne jest posiadanie polskiego identyfikatora podatkowego NIP. Może zatem się okazać, że wiele podmiotów zagranicznych będzie musiało wystąpić do polskich organów o nadanie NIP.

Z pełną treścią komunikatu mogą Państwo zapoznać się tutaj.

***

Z chęcią wesprzemy Państwa przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych spółek nieruchomościowych, jak również przy ustaleniu, czy Państwa spółki spełniają warunki do uznania ich za nieruchomościowe.. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

 

Wojciech Fryze
Partner | Adwokat
wojciech.fryze@olesinski.com

Martyna Górecka
Consultant | OW Tax
martyna.gorecka@olesinski.com

Wojciech Fryze

Partner
Adwokat

wojciech.fryze@olesinski.com

Martyna Górecka

Senior Consultant
Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com