...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Tarcza – to nie koniec historii z rozliczeniami pomocy z FGŚP

Trwa okres rozliczania przez przedsiębiorców świadczeń otrzymanych na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Etap rozliczeń z wykorzystanej pomocy jest nie mniej istotny niż etap pozyskiwania środków, bowiem ostatecznie decyduje o wysokości dofinansowania, z którego przedsiębiorca może skorzystać. Część niewykorzystaną przedsiębiorcy są zobowiązani zwrócić.

W praktyce etap rozliczeń wiąże się z licznymi wątpliwościami. Aktualnie najbardziej nurtujące pytania dotyczą:

 

1. Rozliczania dofinansowania, którego okres nie pokrywa się z miesiącem kalendarzowym

W ostatnim czasie została opublikowana kolejna wersja wzoru rozliczeń wraz z instrukcjami postępowania. Tym razem udostępnione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na portalu praca.gov.pl wzory obejmują także przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na okres dofinansowania nieodpowiadający miesiącom kalendarzowym. Poprzednia wersja dokumentów nie była dostosowana do takich przypadków.

 

2. Możliwości uwzględnienia w dofinansowaniu okresu urlopu wypoczynkowego pracowników objętych przestojem ekonomicznym

W najnowszej instrukcji diametralnie zmieniło się podejście do zasad rozliczania okresu urlopu – aktualnie zgodnie z interpretacją Ministerstwa, okres urlopów wypoczynkowych pracowników objętych przestojem ekonomicznym jest wyłączony spod dofinansowania.

Taka interpretacja jest zaskakująca i nie znajduje uzasadnienia ani w przepisach, ani innych racjonalnych okolicznościach. Wyłączenie urlopów wypoczynkowych jest sprzeczne z wcześniejszym stanowiskiem wojewódzkich urzędów pracy oraz niespójne, choćby z podejściem do zasad rozliczania nieobecności pracownika z powodu choroby – które akurat dofinansowaniu podlega. W obu przypadkach (okres urlopu oraz okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego), ekonomiczny koszt ponosi pracodawca, a pracownik nie pozostaje w jego dyspozycji.

Trudno znaleźć racjonalne przesłanki takiego podejścia organów.

 

3. Formy składania finalnego rozliczenia w inny sposób niż drogą elektroniczną

Tu z pomocą przychodzi najnowsza opublikowana instrukcja, zgodnie z którą przedsiębiorcy mają możliwość papierowego przesłania rozliczenia (w tym z załączoną płytą CD lub innym nośnikiem z zapisanymi danymi). Jednocześnie wątpliwości budzi możliwość skorzystania z tego trybu przez przedsiębiorców, którzy sam wniosek złożyli w formie papierowej.

 

4. Zasady działania przedsiębiorców, którzy rozliczyli otrzymaną pomoc przed opublikowaniem oficjalnych instrukcji i formularzy

W praktyce wielu przedsiębiorców korzystało z dofinansowania na krótszy niż trzymiesięczny okres (przykładowo, wnioskowana pomoc obejmowała jedynie miesiąc kwiecień). Oznacza to, że etap rozliczania z wykorzystanego dofinansowania tacy pracodawcy mają dawno za sobą. Jednak tylko teoretycznie, ponieważ pierwsi przedsiębiorcy zaczęli otrzymywać wezwania od właściwych dla siebie Wojewódzkich Urzędów Pracy, zobowiązujące do… ponownego złożenia rozliczenia z wykorzystaniem aktualnie opublikowanych wzorów formularzy, w terminie 7 dni. W przypadku braku działań w tym terminie WUP-y zapowiadają wszczęcie kontroli.

 

Tym samym, działania przedsiębiorców związane z rozliczaniem wykorzystanej z FGŚP pomocy trwają w najlepsze i są związane z szeregiem obowiązków. Niemiej jednak warto w tym zakresie starannie wywiązać się z nałożonych przez przepisy obowiązków, aby ograniczyć ryzyko późniejszego kwestionowania zasad rozliczenia w trakcie ewentualnej kontroli.

Nasz zespół niezmiennie wspiera kolejnych Klientów w tym etapie, mając dotychczas na koncie kilkadziesiąt złożonych rozliczeń.

Ludmiła Łuczak

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

ludmila.luczak@olesinski.com