Tarcza finansowa PFR – do 31 grudnia przedłóż dokumenty albo zwróć subwencję

Tylko do końca 2020 r. firmy, które uzyskały subwencję z PFR mają czas, żeby potwierdzić umocowanie osób, które w ich imieniu zawarły umowę o subwencję PFR (lub złożyły odwołanie).

 

W jaki sposób zrealizować obowiązek?

Umocowanie należy potwierdzić w banku, który pośredniczył w uzyskaniu subwencji przez przedsiębiorcę (elektronicznie lub papierowo u opiekuna).

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Zgodnie z Regulaminem PFR przedsiębiorca powinien przedłożyć:

–  pełny odpis KRS lub wyciąg z CEIDG (w zależności od formy prowadzonej działalności), a jeśli w imieniu firmy działał pełnomocnik, dodatkowo stosowne pełnomocnictwo,

– stosowne oświadczenie beneficjenta o akceptacji treści umowy i należytym umocowaniu wspomnianej osoby.

Dokładną informację na temat wymaganych dokumentów każdy przedsiębiorca powinien otrzymać ze swojego banku do 30 listopada 2020 r.

 

Uwaga: niedostarczenie dokumentów potwierdzających umocowania we wskazanym terminie będzie skutkowało koniecznością zwrotu otrzymanej subwencji w pełnej wysokości.

 

Jacek Karp
Senior Associate | Radca prawny
jacek.karp@olesinski.com

Joanna Dybciak-Kluska
Senior Associate | Dział prawny
joanna.dybciak@olesinski.com

Jacek Karp

Counsel
Radca prawny | OW Legal

jacek.karp@olesinski.com

Joanna Dybciak-Kluska

Senior Associate
OW Legal

joanna.dybciak@olesinski.com