„Tarcza branżowa” – trwa etap rozliczania dofinansowania z FGŚP

Przedsiębiorcy, którzy mieli możliwość i skorzystali z kolejnej formy dofinansowania – na podstawie art. 15gga tzw. ustawy COVID, zmagają się aktualnie z obowiązkiem rozliczenia pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przyznanej w ramach tzw. tarczy branżowej.

Obserwujemy praktyczne problemy dotyczące prawidłowego wywiązania się z nałożonego na przedsiębiorców obowiązku.

Rozliczenie dofinansowania, tak jak w przypadku wcześniejszych form pomocy „tarczowej” z FGŚP, bazuje aktualnie na opublikowanym pod koniec lutego kalkulatorze.

Już sam termin publikacji kalkulatora spowodował konieczność składania wyjaśnień i aktualizacji rozliczenia przez niektórych przedsiębiorców oraz wątpliwości co do obowiązku ewentualnego zwrotu części dofinansowania wraz z odsetkami. Termin rozliczenia wynosi 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania. Zatem w przypadku wnioskowania przez pracodawcę o dofinansowanie wynagrodzeń wyłącznie za grudzień 2020 r., termin rozliczenia dofinansowania przypadał na 30 stycznia 2021 r. – tj. przed udostępnieniem przedsiębiorcom wzoru kalkulatora.

Późniejsza publikacja kalkulatora może wiązać się z koniecznością ponownego złożenia rozliczenia dofinansowania bazującego na dostępnej aktualnie kalkulacji.

Niezależnie wątpliwości przedsiębiorców może budzić nieścisłość pomiędzy rozwiązaniami przyjętymi w kalkulatorze rozliczeniowym a brzmieniem przepisów stanowiących podstawę do przyznania pomocy (art. 15gga ustawy COVID).

Zgodnie z  ustawą, dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Zarówno przepisy ustawy COVID, jak również umowa zawierana z Dyrektorem WUP na etapie akceptacji wniosku, nie wskazują innych okoliczności pomniejszających ostateczną wysokość należnego dofinansowania. Tymczasem rozwiązania przyjęte w kalkulatorze rozliczeniowym przewidują konieczność wskazywania wysokości świadczeń należnych pracownikowi w danym miesiącu, niefinansowanych przez pracodawcę (np. zasiłku chorobowego finansowanego przez ZUS). Jeżeli wysokość pokrywanych przez pracodawcę świadczeń należnych pracownikowi w danym miesiącu objętym dofinansowaniem jest niższa niż wysokość miesięcznego dofinansowania, formuły kalkulatora wskazują na konieczność odpowiedniego pomniejszenia wysokości należnej pomocy i zwrotu części dofinansowania przez przedsiębiorcę.

Przyjęte rozwiązania powodują wątpliwości szczególnie w kontekście braku formalnych rozwiązań w przepisach „tarczy branżowej”.

W przypadku dodatkowych pytań odnośnie sposobu rozliczenia dofinansowania – zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

 

Ludmiła Łuczak
Manager | Radca prawny
ludmila.luczak@olesinski.com

Maksymilian Chlebosz
Associate | Dział prawny
maksymilian.chlebosz@olesinski.com

Ludmiła Łuczak

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

ludmila.luczak@olesinski.com