...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Szkolenie z zakresu praw autorskich dla wydawców

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Specjaliści kancelarii przeprowadzili w zeszłym tygodniu szkolenie dla naszego Klienta – lidera branży wydawniczej w Polsce.
Tematyka dotyczyła szeroko pojętych zagadnień prawa autorskiego dla wydawców i obejmowała liczne praktyczne zagadnienia, takie jak zasady uzupełniania, modyfikowania, skracania utworów (całych książek, śródtytułów, przedmów, etc.), aneksowania umów z wieloma autorami, korzystania z wizerunku autora, dokonywania przedruków/dodruków/wznowień, korzystania z nowoczesnych pól eksploatacji (e-książki w chmurze, urządzenia mobilne).
Szkolenie spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem, uczestnicy świadomie i aktywnie uczestniczyli w dyskusji.
Osoby zainteresowane tematem prosimy o kontakt: szkolenia@olesinski.com