W O&W pomogliśmy wdrożyć PPK u kilkudziesięciu Klientów, a następne przeprowadziliśmy wiele szkoleń dla działów HR z obsługi PPK. Tym razem chcemy podzielić się naszą wiedzą z szerszym gronem odbiorców. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu: „Obsługa kadrowa PPK”, które odbędzie się on-line w czwartek 19.11.2020 r. o godz. 10:00.

Szkolenie poprowadzimy w formie praktycznych warsztatów (w miarę możliwości zagadnienia teoretyczne będziemy omawiać na konkretnych, z życia wziętych przypadkach), w ramach których poruszymy następujące tematy: 

  1. Uczestnictwo w PPK – czyli kiedy pracodawca powinien zawierać umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika? 
  1. Dobrowolność uczestnictwa – co oznacza w praktyce i jakie są jej skutki dla obsługi PPK? 
  1. Wpłaty na PPK – jak je obliczać i odprowadzać? 
  1. Błędy we wpłatach – czy i kiedy mogę dokonać korekty? 
  1. Obowiązki informacyjne pracodawcy  

  

Dotychczasowa formuła szkoleń u klientów spotkała się z bardzo dobrym odbiorem, zebraliśmy bardzo dobre recenzje po ich przeprowadzeniu, więc mamy nadzieję, że pomożemy rozwiązań Państwu wiele praktycznych wątpliwości związanych z funkcjonowaniem PPK w Państwa firmach. 

  

Koszt szkolenia to 200 zł netto / osoba. W przypadku udziału dwóch osób z jednej firmy proponujemy cenę promocyjną 300 zł netto / dwie osoby (w przypadku udziału większej liczby osób z jednej firmy koszt do ustalenia indywidualnie). Przewidywany czas szkolenia to ok 2 h.

 

ZAPISY >>