...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Sygnaliści od ISO-linijki

Kilka dni temu opublikowana została nowa międzynarodowa norma ISO 37002 – System zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości – Wytyczne. To zupełnie świeże podejście do tematu wdrażania procedur zarządzania informacjami spływającymi od sygnalistów – obszar ten dotychczas nie był ustandaryzowany.

 

ISO 37002 a procedura whistleblowingowa

Na ten moment nie ma planów, by nowa norma miała podlegać certyfikacji. Sam fakt jej przyjęcia jest jednak dobrym kierunkiem i na pewno normę ISO 37002 dobrze będzie mieć na uwadze przy wdrażaniu czy aktualizowaniu procedur whistleblowingowych. Należy się też spodziewać, że w krótkim czasie narzędzia IT, wspierające odbiór zgłoszeń, zostaną w możliwie najszerszym zakresie dostosowane do niej.

Przypominamy, że w dalszym ciągu nie opublikowano projektu ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę o ochronie sygnalistów. Norma ISO 37002 może więc być istotnym wsparciem przy wdrażaniu ochrony sygnalistów w organizacjach. Opisuje ona bowiem sposób utrzymywania systemu zgłaszania oraz zasady zarządzania nim. W publikacji nie zabrakło także wskazówek, jak dokumentować postępowania, jak szkolić czy wreszcie najważniejsze – w jakim zakresie chronić sygnalistów.

 

Międzynarodowa standaryzacja

Niewątpliwą zaletą normy jest jej uniwersalność i międzynarodowy charakter. Choć regulacje w niektórych krajach precyzyjnie opisują oczekiwania wobec systemów zgłaszania nieprawidłowości, to w polskiej rzeczywistości, gdzie przepisów ciągle brak, posłużenie się normą będzie niewątpliwie wyrazem staranności i dążenia do zapewniania zgodności (compliance).

 

Tomasz Wróblewski
Senior Manager | Adwokat
tomasz.wroblewski@olesinski.com

Tomasz Wróblewski

Senior Manager
Adwokat | OW Legal

tomasz.wroblewski@olesinski.com