...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Strategia podatkowa. Czas start

Ustawodawca nałożył obowiązek poinformowania opinii publicznej o realizowanej strategii podatkowej przede wszystkim na największych przedsiębiorców (przychód powyżej 50 mln euro), a także na podatkowe grupy kapitałowe. Choć na spełnienie obowiązku pozostało jeszcze trochę czasu, warto już dziś rozpocząć przygotowania do publikacji strategii podatkowej Spółki/grupy.

 

Publikacja strategii podatkowej do końca roku

Ustawa nowelizująca nie przewiduje szczególnych regulacji przejściowych, podatnicy będą więc zobowiązani do sporządzenia i opublikowania informacji już za 2020 r., w terminie do 31 grudnia 2021 r. Czas wydaje się odległy, jednak patrząc na zakres obowiązków, zadanie nie jest wcale proste do wykonania.

Przedsiębiorcy mają bowiem opublikować, dostępną dla wszystkich zewnętrznych odbiorców (na swojej stronie internetowej), informację o realizowanej strategii podatkowej.

 

Jak się przygotować?

W pierwszej kolejności należy zastanowić się, czy spółka posiada jakikolwiek plan/ stawia sobie jakieś cele w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych. Czy ten plan/ pomysł można i czy trzeba uznać za strategię podatkową? Czy osoby odpowiadające za podatki w firmie (PIT, CIT, VAT, WHT, PCC, akcyzę etc.) mają taką samą wizję i czy jest ona zbieżna z tym, czego ostatecznie można wymagać od samego podatnika (tj. czy to samo jest w głowach zarządu spółki)? Być może ustalenia te sprawnie realizowane są przez pracowników, wynikając z ich praktyki i nawyków, ale przygotowanie do strategii podatkowej to na pewno dobry moment, aby się wewnętrznie wymienić wiedzą, skalibrować i zastanowić, czy są znane wszystkim w zakładzie lub choćby w dziale księgowości, kadr i płac, handlu zagranicznego etc.

Jeśli firma posiada wdrożony system zarządzania podatkami, wewnętrze procedury należytej staranności na gruncie poszczególnych podatków czy obiegu dokumentów, warto dodatkowo zweryfikować, czy opracowania te są aktualne i wystarczająco zgodne z polskimi przepisami, aby się tym chwalić.

To także dobry czas, aby przy okazji rozważyć, jaką formę współpracy z organami KAS preferuje  przedsiębiorca. Być może są w spółce przesłanki, które uzasadniałyby zawarcie oficjalnej umowy o współpracy z Szefem KAS.

Opracowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej to także sporo pracy czysto statystycznej w zakresie ilości złożonych wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, WIS, WIA, zgłoszonych schematów podatkowych, transakcji z podmiotami powiązanymi powyżej 5% sumy bilansowej aktywów, czy dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Takie i wiele innych pytań trzeba sobie zadać zanim przystąpi się pod koniec roku do publikacji strategii podatkowej na swojej stronie internetowej, stąd już dziś zachęcamy do konsultacji w tej sprawie.

 

Magdalena Tyrakowska-Szymczak
Partner | Adwokat
magdalena.tyrakowska@olesinski.com