Rozwój elektromobilności oraz upowszechnianie niskoemisyjnego transportu to od kilku lat kluczowe obszary działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ich efektem jest między innymi powstanie ustawy o elektromobilności[1]. Jedna z jej ostatnich nowelizacji przewiduje nowe, istotne obowiązki dla przedsiębiorców. Przygotowania do nich warto zacząć już teraz.

 

Obowiązek instalacji stacji ładowania

Nowości dotyczą dużych przedsiębiorców (w rozumieniu prawa przedsiębiorców), którzy są właścicielami lub zarządcami budynków niemieszkalnych (takich jak zakłady produkcyjne czy usługowe), z którymi związanych jest więcej niż 20 miejsc postojowych. Nie jest tu jednak wymagane fizyczne „przyleganie” parkingu do budynku, a jedynie związanie tytułem prawnym do nieruchomości.

Przedsiębiorcy spełniający powyższe kryteria zobowiązani będą do instalacji

  • co najmniej jednego punktu ładowania samochodów elektrycznych oraz
  • kanałów na przewody i kable elektryczne, umożliwiających zainstalowanie w przyszłości punktów ładowania na co najmniej 1 na 5 stanowisk postojowych.

Powyższe obowiązki powinny zostać zrealizowane najpóźniej do 1 stycznia 2025 r.

 

Stacje ładowania przy nowych i remontowanych budynkach

Nowelizacja przewiduje także analogiczny wymóg instalacji przez dużych przedsiębiorców co najmniej jednego punktu ładowania samochodów elektrycznych oraz odpowiedniej liczby kanałów w przypadku:

  • budowy nowych budynków niemieszkalnych posiadających więcej niż 10 miejsc postojowych oraz
  • budynków poddawanych przebudowie albo remontowi – jeżeli przebudowa lub remont obejmują parking lub jego infrastrukturę elektryczną, a jej koszty mieszczą się w określonych przepisami granicach.

Trzeba więc to uwzględnić już na etapie planowania inwestycji budowlanej.

 

Nowe obowiązki w praktyce

Przepisy mówią o zapewnieniu „punktów ładowania”, a więc urządzeń umożliwiających ładowanie pojazdu oraz miejsc, w których wymienia się lub ładuje ich akumulatory. Ustawodawca nie sprecyzował jednak konkretnych wymogów technicznych takich punktów.

Mając na względzie wysokie koszty budowy wymaganej infrastruktury, warto już teraz wziąć pod rozwagę nowe obowiązki i uwzględnić je podczas planowania remontów w biurach, zakładach czy innych obiektach – również w perspektywie budżetowania wydatków na najbliższe lata.

 

Możliwe wsparcie dla przedsiębiorców?

Ogłoszono również nabór do programów rządowych mających wesprzeć przedsiębiorców w ponoszeniu wydatków na realizację nowych obowiązków. Warto więc śledzić kryteria przyznania dofinansowania i rozważyć ewentualną aplikację.

***

Pozostajemy do dyspozycji, by wesprzeć Państwa w jakichkolwiek kwestiach związanych z nowymi obowiązkami w zakresie elektromobilności. Na bieżąco śledzimy również możliwości dofinansowania wydatków ponoszonych na ich realizację z publicznych środków. Chętnie wesprzemy Państwa w ich uzyskaniu.

[1] Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000317

Ewa Pabian

Senior Associate
OW Legal

ewa.pabian@olesinski.com

Milena Zalesińska

Manager
Radca prawny | OW Legal

milena.zalesinska@olesinski.com