...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – formularz już dostępny

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Od stycznia 2020 r. obowiązuje tzw. Ustawa o ograniczeniu zatorów płatniczych, która wprowadziła wiele  istotnych regulacji. Przepisy ustanowiły m.in. maksymalne terminy zapłaty w transakcjach handlowych i wyposażyły UOKiK w nowe kompetencje kontrolne. Nad ustawą szczególnie pochylić powinni się jednak najwięksi przedsiębiorcy, gdyż to na duże podmioty nakłada ona najwięcej obowiązków. Jednym z nich są coroczne sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty. Pierwsze sprawozdanie powinno zostać złożone do końca stycznia 2021 r., w związku z tym Ministerstwo Rozwoju udostępniło bramkę online wraz z odpowiednim formularzem.

 

Kto powinien złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty?

Sprawozdania powinny złożyć następujące podmioty:

  • podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
  • inne podmioty, u których wartość przychodu uzyskana w poprzednim roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro;
  • spółki nieruchomościowe, w tym spółki nieruchomościowe wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej.

 

Co zostanie ujawnione w sprawozdaniu?

Sprawozdanie będzie zawierać szczegółowe informacje na temat stosowanych terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w tym:

  • wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie 30 dni, 60 dni, 120 dni lub powyżej 120 dni;
  • wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie 30 dni, 60 dni, 120 dni lub powyżej 120 dni;
  • wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie;
  • wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie.

 

Składanie sprawozdania

Informacje powinny zostać przekazane Ministrowi Rozwoju drogą elektroniczną. Kilka dni temu Ministerstwo udostępniło na stronie internetowej biznes.gov.pl odpowiednią bramkę online, która umożliwi wpisanie stosownych danych.

 

Konieczne przygotowanie

Szczegółowość sprawozdania powoduje, że jego wypełnienie może nie być prostym zadaniem. Najwięksi przedsiębiorcy będą musieli wydobyć odpowiednie informacje spośród tysięcy transakcji oraz zapisów księgowych.

Warto zatem z wyprzedzeniem przygotować się do tego obowiązku i sprawdzić, czy systemy wewnętrzne w firmie pozwolą bezproblemowo wygenerować wszystkie niezbędne dane – aby w styczniu uniknąć niepotrzebnego stresu. Jest to tym bardziej istotne, , że sprawozdania będą publicznie dostępne i posłużą m.in. Prezesowi UOKiK w kontroli prawidłowego stosowania Ustawy antyzatorowej.

 

Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska
Senior Associate | Radca prawny
paulina.siemiatkowska@olesinski.com