...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Spółka programistyczna jednak skorzysta z estońskiego CIT

Estoński CIT[1] to sposób opodatkowania, który promuje reinwestowanie zysku oraz ogranicza  formalności przy rozliczaniu podatków.

Ustawa o CIT przewiduje szereg przesłanek, których łączne spełnienie pozwala na zastosowanie tej formy opodatkowania. Jedną z nich jest osiąganie przychodów z rzeczywistej działalności gospodarczej, a nie wyłącznie ze źródeł pasywnych.

 

Co ze spółkami IT?

Spółki IT (w tym tworzące oprogramowanie komputerowe) mogą osiągać przychody pochodzące z autorskich praw majątkowych. Z tego względu często dotyczące ich interpretacje indywidualne były negatywne i odbierały im prawo do skorzystania z estońskiego CIT. Organy podatkowe uznawały, że skoro spółka osiąga tego typu przychody, to nie może korzystać z tej formy opodatkowania (bo są to przychody pasywne).

Jednak w opiniach błędnie przyjmowano, że całość przychodów osiąganych przez takie spółki pochodzi z autorskich praw majątkowych.

 

Pozytywna interpretacja daje nadzieję

Organy podatkowe w ostatnich interpretacjach stwierdziły, że spółka programistyczna może skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek[2]. Istotna jest przy tym struktura przychodów.

Aby spółka mogła skorzystać z estońskiego CIT powinna wykazać m.in., że przychody pasywne nie przekraczają 50% jej przychodów ogółem[3]. Sam fakt występowania przychodów pasywnych nie powoduje automatycznie braku możliwości opodatkowania spółki estońskim CIT.

Pełna treść interpretacji znajduje się pod linkiem.

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami, zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na pytania.

 

[1] Czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych.

[2] Interpretacja indywidualna z dnia 26 lipca 2023 r., 0111-KDIB1-1.4010.308.2023.1.AW

[3] art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT

Martyna Górecka

Senior Consultant
Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com