hero-photo

W związku z wejściem w życie specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zapraszamy na webinar dotyczący legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy, przedstawiający kluczowe z perspektywy pracodawców aspekty (przede wszystkim w zakresie zatrudniania i nawiązywania współpracy z obywatelami Ukrainy). Podczas spotkania poruszymy również kwestie związane ze świadczeniami przysługującymi obywatelom Ukrainy na mocy specustawy.

01.04.22, godz. 10:00. Spotkanie potrwa 45-60 minut.

REJESTRACJA >>

 Agenda:

 1. Kogo dotyczy ustawa? Nowelizacja. Główne założenia ustawy.
 2. Legalność pobytu:
 • wjazd do Polski po 24.02.2022,
 • wyłączenia,
 • rejestracja pobytu,
 • nadanie numeru PESEL (w tym postępowanie w przypadku małoletnich), rejestr,
 • wyjazd na dłużej niż 1 miesiąc z Polski,
 • zezwolenie na pobyt czasowy na wniosek,
 • przedłużenie okresów legalnego pobytu: wiza / pobyt czasowy itp.
 1. Legalizacja pracy:
 • krąg uprawnionych,
 • uprawnienie do wykonywania pracy przy zezwoleniu na pobyt czasowy z art. 38 ,
 • obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy,
 • rejestracja jako bezrobotny.
 1. Działalność gospodarcza: warunki zakładania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy w Polsce.
 2. Prawo do świadczeń:
 • rodzaje świadczeń,
 • wymóg PESEL,
 • jednorazowe świadczenie pieniężne,
 • dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej / pomoc psychologiczna / pomoc żywnościowa, pomoc materialna dla uczniów

 

Prelegenci: Ludmiła Łuczak, Milena Turos, Magdalena Soyta

REJESTRACJA >>