Selektywna zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych jednak od 2025 r.

Pomimo wcześniejszych założeń przesunięto termin wejścia w życie przepisów dotyczących zasad zbierania i odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zamiast na początku 2023 r., przepisy mają wejść w życie dopiero 1 stycznia 2025 r.

 

Dlaczego termin uległ zmianie?

21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa[1] określająca m.in. cenę maksymalną paliw gazowych oraz stawki opłat stosowanych w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w 2023 r. Niespodziewanie zmieniła ona art. 19 ustawy zmieniającej ustawę o odpadach[2], który określał termin wejścia w życie przepisów dotyczących obowiązku selektywnego zbierania, odbioru i sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także wprowadzenia administracyjnej kary pieniężnej za niewykonywanie tych obowiązków.

W uzasadnieniu ustawy wskazano, że zmiana terminu pozwoli na zapewnienie przedsiębiorcom dłuższego czasu na dostosowanie działalności do wykonywania nowych obowiązków. Dodatkowo pozwoli im dostosować decyzje z zakresu gospodarki odpadami.

 

Pozostałe przepisy dotyczące odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Poza powyższymi przepisami, pozostałe zmiany dotyczące odpadów budowlanych i rozbiórkowych, czyli wprowadzające ich definicje oraz zwalniające z prowadzenia ewidencji takich odpadów osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami prowadzącymi roboty budowlane, weszły w życie z początkiem 2022 r.[3]

 

 

[1] Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687): https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002687

[2] Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2151): https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002151

[3] https://olesinski.com/aktualnosci/nowy-sposob-postepowania-z-odpadami-budowlanymi-i-rozbiorkowymi/