...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Scalenie akcji spółki giełdowej z kompleksowym wsparciem doradców Kancelarii

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Kancelaria doradzała Klientowi (spółce z branży handlu detalicznego, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych) w ramach przeprowadzanego scalenia akcji spółki.
Projekt miał na celu zwiększenie wartości nominalnej akcji spółki z jednoczesnym zmniejszeniem liczby akcji, bez podwyższania kapitału zakładowego spółki.
Nasze doradztwo miało charakter kompleksowy – począwszy od zwołania i przygotowania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, poprzez bieżącą komunikację z Giełdą Papierów Wartościowych i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.
Na skutek podjętych działań akcje naszego Klienta zostały scalone, wróciły do obrotu na GPW i nie będą już kwalifikowane do Listy Alertów GPW.