Od 2022 r. znacząco wzrosło obciążenie podatkowo-składkowe wszystkich podatników PIT. To skutek zmian w przepisach dotyczących ustalania składki zdrowotnej. Planowana aktualnie nowelizacja w tym zakresie ma w znaczny sposób uprościć zasady i zmniejszyć obciążenia przedsiębiorców. Kilka najważniejszych informacji o zmianach poniżej.

 

Jak jest obecnie?

Obecnie wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona od wybranej formy opodatkowania.

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach skali podatkowej płacą miesięczną składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodu. Osoby rozliczające się tzw. liniówką płacą z kolei 4,9% dochodu. W obu przypadkach minimalna składka zdrowotna wynosi 381,78 zł.

Rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płacą składkę w wysokości zależnej od kwoty ich rocznego przychodu:

  • 419,46 zł – jeśli przychód nie przekroczy 60 000 zł;
  • 699,11 zł – jeśli przychód mieści się w przedziale 60 000 zł – 300 000 zł;
  • 1 258,39 zł – jeśli przychód przekracza 300 000 zł.

Jednocześnie ograniczono możliwość odliczania składki od podstawy opodatkowania czy od kwoty podatku.

 

Planowane zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej

Przede wszystkim ma zostać zmieniona podstawa oskładkowania. Aktualnie wysokość składki zależy od wysokości osiąganych dochodów/przychodów. Po zmianach podstawa ma być stała i ma stanowić 75% kwoty płacy minimalnej.

Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej oraz karty podatkowej mieliby płacić składkę w wysokości 9% podstawy oskładkowania.

W przypadku osób rozliczających się tzw. liniówką proponowane są dwa warianty. Jeśli dochód miesięczny:

  • nie przekroczy 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, składka zdrowotna wyniesie 9% podstawy oskładkowania,
  • przekroczy 2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, kwotą składki będzie suma 9% podstawy oskładkowania oraz 4,9% nadwyżki dochodów powyżej 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych miałyby natomiast zapłacić składkę w wysokości:

  • 9% podstawy oskładkowania, jeżeli ich przychody nie przekroczą 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia,
  • sumy kwot: 9% podstawy oskładkowania oraz 3,5% nadwyżki przychodów ponad 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Planowo zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 r. Jak dotąd nie pojawił się jednak projekt nowelizacji ustawy. Rząd wciąż nie przedstawił również zmian w obliczaniu składki zdrowotnej dla pracowników.

Poinformujemy Państwa, gdy tylko pojawi się oficjalny projekt nowelizacji. A w przypadku pytań dotyczących tego tematu, zachęcamy do kontaktu.

Martyna Górecka

Senior Consultant
Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com

Jakub Papla

Consultant
OW Tax

jakub.papla@olesinski.com