...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Ruszyła „szybka ścieżka” dla przedsiębiorców

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information
hero-photo

Ruszył nabór wniosków w ramach PO IR Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Nabór potrwa do 30 grudnia 2016 r.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 750.000.000 PLN.
Dofinansowanie  przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują:
– badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
– eksperymentalne prace rozwojowe.
Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów spełniających kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Maksymalna wartość  dofinansowania jaką można uzyskać w ramach konkursu wynosi:
20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3111-2016/
Olesiński & Wspólnicy posiada duże doświadczenie we wspieraniu firm ubiegających się o dofinansowanie. Chętnie udzielimy więcej informacji oraz wesprzemy w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami, jakie daje taka forma wsparcia przedsiębiorców. Termin składania wniosków upływa 30 grudnia 2016 r.