Ruszył program wsparcia dla firm energochłonnych

Dziś rozpoczął się nabór wniosków w ramach rządowego programu dla firm energochłonnych za 2022 r. Program będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w oparciu o Wytyczne „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”.

 

Kto skorzysta z pomocy?

Zgodnie z założeniami z programu będą mogli skorzystać w szczególności przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzą działalność energochłonną, tj. ponieśli koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu na poziomie co najmniej 3% wartości sprzedanej w 2021 r. albo co najmniej 6% w pierwszym półroczu 2022 r.

oraz

 • prowadzą swoją główną działalność w sektorach sklasyfikowanych przez Komisję Europejską jako szczególnie narażone na skutki obecnego kryzysu. Oznacza to, że co najmniej 50% przychodu lub wartości produkcji takiej firmy w latach 2021-2022 pochodzi z działalności w jednym lub w wielu wymienionych sektorach.

 

Sektory te obejmują m.in produkcję wyrobów hutniczych, ceramicznych kafli i płytek, nawozów i związków azotowych, szkła płaskiego i gospodarczego. Szczegółową listę kodów PKD i PRODCOM objętych programem można znaleźć TUTAJ.

 

Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Wysokość pomocy co do zasady może wynieść:

 • do 50% kosztów kwalifikowanych (kosztów wzrostu cen powyżej poziomu 150% średniej ceny płaconej przez danego przedsiębiorcę w 2021 r.) – przedsiębiorstwa z jednej grupy kapitałowej mogą uzyskać w sumie maksymalnie 4 mln euro pomocy;
 • 80% kosztów kwalifikowanych do 50 mln euro na grupę kapitałową – w przypadku:
  • spadku wskaźnika EBITDA (wynik finansowy przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją, z wyłączeniem jednorazowych strat z tytułu utraty wartości) o co najmniej 40% pomiędzy rokiem 2022 a 2021,
  • ujemnego wskaźnika EBITDA w 2022 r. lub
  • wykazania obniżenia wskaźnika EBITDA o co najmniej 40% w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. lub
  • wykazania ujemnego wskaźnika EBITDA w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

 

Wnioski należy składać do 22 lutego 2023 r. wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”): https://www.gov.pl/web/nfosigw/generator-wnioskow-o-dofinansowanie.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem, jeśli pojawią się wątpliwości związane z programem lub wypełnianiem wniosku.

Maria Rudzińska

Senior Associate
OW State aid

maria.rudzinska@olesinski.com