Rozliczenie faktoringu przez przedsiębiorców działających w SSE / PSI

Przychód ze sprzedaży wierzytelności w ramach faktoringu nie podlega zwolnieniu na podstawie zezwolenia / decyzji o wsparciu oraz powinien być klasyfikowany jako przychód z pozostałych źródeł przychodów. Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z czerwca 2022 r.[1]

Mimo że na pierwszy rzut oka teza organu podatkowego nie brzmi pozytywnie, to paradoksalnie takie podejście może okazać się dla podatników korzystających z faktoringu korzystne.

 

Rozliczanie faktoringu według Ministerstwa Finansów

Przypomnijmy, że w celu ujednolicenia podejścia do podatkowego rozliczenia faktoringu, w lutym 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną prawa podatkowego[2]. Potwierdził w niej obowiązek rozpoznania przez podatników (faktorantów) przychodów z tytułu sprzedaży wierzytelności (w wysokości ceny po jakiej jest sprzedawana) i kosztów podatkowych (co do zasady w wartości brutto zbywanej wierzytelności oraz wynagrodzenia / prowizji płaconej na rzecz faktora). Zgodnie z interpretacją ogólną faktoring stanowi odrębną od sprzedaży towarów lub usług operację gospodarczą, wywołującą po stronie zbywcy wierzytelności skutki podatkowe w postaci wystąpienia przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu.

Takie stanowisko Ministerstwa Finansów zrodziło wątpliwości co do tego w jaki sposób podatnicy korzystający ze zwolnienia strefowego powinni wdrożyć omawiane podejście w życie. Czy przychód ze sprzedaży wierzytelności (powstałej w wyniku sprzedaży zwolnionej z podatku) należy traktować jako przychód zwolniony, czy opodatkowany (z uwagi na nieuwzględnienie tego typu transakcji w zakresie zezwolenia strefowego / decyzji o wsparciu)?

Zgodnie z przywołaną na początku interpretacją Dyrektora KIS, przychód ze sprzedaży wierzytelności nie podlega zwolnieniu podatkowemu i powinien kształtować dochód z działalności opodatkowanej.

 

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców działających w strefach

Dla podatników działających w SSE / PSI interpretacja Dyrektora KIS jest korzystna, ponieważ:

  1. pomimo konieczności rozpoznania przychodu ze sprzedaży wierzytelności w działalności opodatkowanej podatnik jest również uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości wartości nominalnej brutto sprzedawanej wierzytelności, co w typowych przypadkach spowoduje, że rozliczenie w tym zakresie powinno być dla podatnika neutralne podatkowo;
  2. możliwość rozpoznania wynagrodzenia zapłaconego faktorowi (opłat dodatkowych związanych z faktoringiem) w kosztach działalności opodatkowanej w praktyce powoduje, że z tytułu faktoringu podatnik zasadniczo będzie rozpoznawał stratę w działalności opodatkowanej (czyli efektywnie zmniejszy podstawę opodatkowania);
  3. rozpoznawanie przychodu ze sprzedaży wierzytelności jako przychodu opodatkowanego zwiększa proporcję przychodów opodatkowanych do przychodów ogółem – jest ona wykorzystywana do alokacji kosztów wspólnych. Dzięki temu większa część kosztów wspólnych zostaje alokowana do działalności opodatkowanej zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania.

Powyższa interpretacja, jakkolwiek korzystna dla przedsiębiorców, jest jak na razie jedyną, która odnosi się do problemu rozliczenia faktoringu w SSE / PSI. Dlatego też trudno przewidzieć czy takie podejście  zostanie utrzymane przez kolejne organy podatkowe.

W konsekwencji przedsiębiorcy działający w strefach i korzystający z faktoringu, aby zabezpieczyć jego korzystne rozliczenie powinni rozważyć wystąpienie o uzyskanie własnej, analogicznej interpretacji.

W razie jakichkolwiek pytań w powyższym zakresie – pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Karol Niemiec
Manager | Doradca podatkowy
karol.niemiec@olesinski.com

Adam Gołębiewski
Consultant | Dział podatkowy
adam.golebiewski@olesinski.com

 

[1] Interpretacja 0111-KDIB1-3.4010.167.2022.1.JK) z dnia 9 czerwca 2022 r.

[2] Interpretacja DD5.8201.11.2020 z dnia 15 lutego 2021 r.

Karol Niemiec

Manager
Doradca podatkowy | OW Tax

karol.niemiec@olesinski.com