Rosja zawiesza stosowanie niektórych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Federacja Rosyjska częściowo zawiesiła stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z kilkoma Państwami (UPO), w tym z Polską[1]. Efektem mogą być poważne konsekwencje dla podmiotów operujących w Rosji lub współpracujących z rosyjskimi podmiotami, w tym polskich przedsiębiorców.

 

Skutki zawieszenia UPO

Wśród zawieszonych postanowień, szczególne znaczenie dla przedsiębiorców mogą mieć postanowienia UPO, które dotyczą:

  • zasad opodatkowania przychodów podlegających podatkowi u źródła (dywidendy, licencje, odsetki, usługi niematerialne etc.) – tego typu płatności będą mogły być opodatkowane jedynie według stawki krajowej bez możliwości zastosowania zwolnienia lub niższej stawki na podstawie UPO,
  • unikania podwójnego opodatkowania w przypadku niektórych kategorii dochodu, np. dochodów z zatrudnienia – niektóre dochody będą mogły być opodatkowane w obu państwach, które zawarły UPO a nie tylko jednym z nich,
  • zasad ustalania zakładu zagranicznego – organy podatkowe w Rosji będą mogły uznać działalność gospodarczą podmiotów zza granicy za utworzenie zakładu podatkowego na terytorium Rosji i w efekcie opodatkować dochody tych podmiotów,
  • równego traktowania podatników zagranicznych oraz krajowych.

 

Moc obowiązywania dekretu

Zgodnie z treścią dekretu zawieszenie nie dotyczy całej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lecz niektórych jej postanowień.

Jednocześnie standardowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie regulują trybu ich zawieszenia. W konsekwencji praktycy dyskutują na temat mocy obowiązującej dekretu.

Na dzień pisania tego artykułu nie jest jeszcze znana reakcja Polski na jednostronne zawieszenie UPO.

Z zainteresowaniem śledzimy stanowisko organów podatkowych i instytucji państwowych dotyczących powyższego zagadnienia. O kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

 

[1] Na podstawie Dekretu Prezydenckiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. nr 585 Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2023 № 585 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru)

Martyna Górecka

Senior Consultant
Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com

Bartłomiej Bąk

Consultant
Tax advisor | OW Tax

bartlomiej.bak@olesinski.com