...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Restrukturyzacja z dofinansowaniem od Państwa

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

W sierpniu 2020 r. wejdzie w życie ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Przepisy zakładają wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw borykających się z problemami płynnościowymi i będą szczególnie atrakcyjne dla firm rozważających restrukturyzację. Na zakończenie prac nad tekstem ustawy przyszło nam czekać kilka lat – finalnie to kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19 skłonił rządzących do wprowadzenia od dawna projektowanych rozwiązań.

 

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Rządowa pomoc jest skierowana do przedsiębiorców, którzy odczuwają trudności finansowe, a nawet są już niewypłacalni. Z rozwiązań pomocowych skorzystają zarówno firmy z sektora MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy.

 

Trzy pakiety wsparcia

Pomoc Państwa opierać się będzie przede wszystkim na pożyczkach. Co istotne – otrzymane środki mogą zostać przeznaczone przez beneficjentów jedynie na cele stricte oznaczone w przepisach –  m.in. restrukturyzację.

Ustawa przewiduje następujące pakiety wsparcia – uzależnione od indywidualnych potrzeb i celów:

  • Pomoc na ratowanie – istotą tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji.
  • Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne – obejmie przedsiębiorców, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia finansowego, aby cały proces przebiegł skutecznie. Z tej formy pomocy mogą skorzystać jedynie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – tylko w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego.
  • Pomoc na restrukturyzację – przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie poradzą sobie z restrukturyzacją, ale opracują jej plan – jego realizacja może być finansowana właśnie w ramach tej formy wsparcia.

Co ważne, pakiety wsparcia mogą być ze sobą łączone w taki sposób, aby stworzyć logiczną całość. Przedsiębiorca może zatem na początku otrzymać pomoc na ratowanie, by po sporządzeniu planu restrukturyzacyjnego, otrzymać środki na jego realizację w ramach pomocy na restrukturyzację. Dodatkowo MŚP mogą skorzystać z tymczasowego wsparcia zamiast lub przed wnioskowaniem o pomoc na restrukturyzację.

 

Ograniczenia dla zarządzających

Ustawodawca zdecydował, że uzyskanie pomocy musi łączyć się z pewnym poświęceniem po stronie kadry zarządzającej. Z tego względu osoby kierujące podmiotem, który otrzymał wsparcie, będą mogły być wynagradzane jedynie do wysokości 400% średniego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Dotyczy to nie tylko członków zarządu, ale także np. członków rady nadzorczej lub głównych księgowych.

 

Przedsiębiorcy z trudnościami w końcu dostrzeżeni

Cieszy fakt, że rządzący w końcu zdecydowali się wyciągnąć dłoń także do przedsiębiorców zagrożonych utratą płynności lub niewypłacalnych, którzy w zdecydowanej większości właśnie ze względu na problemy finansowe wykluczeni byli z programów tarczy antykryzysowej.

Trzeba jednak pamiętać, że ustawa przewiduje limit kwotowy wsparcia – przez 10 lat co roku w puli ma się znaleźć 120 mln zł. To oznacza, że nie warto czekać ze składaniem wniosku. W tym wypadku będzie działać wszystkim znana zasada – kto pierwszy, ten lepszy.