Rekompensaty dla sektorów energochłonnych do zmiany

Po długim okresie wyczekiwania, Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji ustawy o rekompensatach dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Nowelizacja ma dostosować system rekompensat do nowych wytycznych Komisji Europejskiej, obowiązujących w tym zakresie od początku 2021 r.


Główne założenia nowelizacji:

1. zmiana listy sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania rekompensat – zgodnie z treścią nowych wytycznych:

– z systemu „wypadły” takie sektory jak (klasyfikacja PKD/PKWiU):

  • produkcja nawozów i związków azotowych (20.15),
  • produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (20.14),
  • produkcja rur, przewodów rurowych i profili drążonych bez szwu ze stali (24.20.1),
  • produkcja włókien chemicznych (20.60);

– systemem objęte zostały natomiast dodatkowo sektory takie jak:

  • produkcja masy włóknistej (17.11), polietylen w formach podstawowych (20.16.40.15),
  • podsektory w ramach sektora włókna szklanego (23.14.12.10 i 23.14.12.30),
  • wodór (20.11.11.50).

2. objęcie wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia – a więc także energii pochodzącej z OZE;

3. zmiana formuły służącej do obliczania maksymalnej wartości rekompensaty;

4. wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla wnioskodawców, w celu ograniczenia emisyjności prowadzonej przez nich działalności.


Wejście w życie

Nowelizacja powinna wejść w życie w najbliższym czasie. Wynika to z okresu, który ma obejmować zmieniony system rekompensat (od 2021 r.), oraz z terminu składania wniosków za ten okres (do 31 marca 2022 r.).

Wszyscy przedsiębiorcy planujący lub zainteresowani skorzystaniem ze wsparcia powinni zwrócić szczególną uwagę na przebieg procesu legislacyjnego i ostateczną treść uchwalonego aktu.

Gdyby byli Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszej informacji na temat systemu rekompensat, zapraszamy do kontaktu.


Jacek Karp
Senior Associate | Radca prawny
jacek.karp@olesinski.com

Jacek Karp

Counsel
Radca prawny | OW Legal

jacek.karp@olesinski.com