...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Rejestracja działalności gospodarczej tylko on-line, czyli kolejne planowane zmiany w zakresie elektronizacji usług publicznych

Ustawodawca planuje ważne zmiany dla przedsiębiorców zamierzających założyć działalność gospodarczą lub spółkę cywilną. Mają dotyczyć rozszerzenia elektronizacji procedur administracyjnych. Oznacza to, że większość wniosków, w tym wniosków rejestrowych, będzie mogła być złożona jedynie przez Internet.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Które założenia projektu są najważniejsze z perspektywy przedsiębiorcy?

 

Rejestracja działalności gospodarczej tylko on-line

Zgodnie z założeniami projektu, rejestracja działalności gospodarczych w CEIDG ma odbywać się jedynie w formie on-line. W związku z tym musimy przygotować się na całkowite odejście od możliwości składania wniosków w formie tradycyjnej (papierowej). Proces wprowadzania tego rozwiązania ma być rozłożony w czasie, aby zapewnić dostęp do niego wszystkim zainteresowanym.

 

Obowiązek rejestracji spółek cywilnych

Spółki cywilne mają podlegać rejestracji. Jest to całkowita nowość, ponieważ dotychczas rejestracji podlegali jedynie wspólnicy spółki cywilnej.

W rejestrze spółek cywilnych mają być publikowane dokładane dane o zmianach w spółce oraz o osobach, które ich dokonały. Na chwilę obecną nie wiemy jakie dane będą podlegały obowiązkowi publikacji w rejestrze, ale możemy założyć, że będą one dotyczyć takich informacji, jak zmiany w składzie wspólników czy wykreślenie spółki. Jak wskazano w założeniach projektu, zakres publikowanych informacji ma być szeroki.

W związku z tym możemy oczekiwać, że rejestr CEIDG zostanie poszerzony o osobną kategorię spółek cywilnych, w której będziemy mogli zapoznać się z dokładnymi danymi spółek oraz dokonywanymi w nich zmianami.

Reforma ta wprowadzi całkowicie nowe obowiązki dla przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

 

Inne zmiany

Założenia nowelizacji przewidują również publikowanie informacji o udzielonych koncesjach i zezwoleniach w CEIDG, w tym w szczególności danych dotyczących ich zakresu oraz okresu na jaki zostały udzielone.

Poza tym, projekt ustawy ma usprawnić funkcjonowanie tzw. zasady jednego okienka, poprzez szerszą integrację CEIDG z innymi rejestrami.

 

Wejście w życie

Przedstawione założenia są jedynie propozycją zmian – na gotowy projekt będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ponieważ planowany termin przyjęcia projektu to IV kwartał 2022 r.

Zachęcamy do dalszego śledzenia newslettera, będziemy w nim informować o wszelkich zmianach i publikacji projektu.

Paweł Stanek

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

pawel.stanek@olesinski.com