Realizacja prawa dostępu do danych – stare/nowe wyzwanie dla administratorów

Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła pod koniec stycznia 2022 r. wytyczne dotyczące realizacji prawa dostępu do danych osobowych.

EROD podkreśla, że prawo dostępu jest złożone i obejmuje trzy różne elementy:

  • potwierdzenie, czy dane dotyczące danej osoby są przetwarzane, czy nie;
  • dostęp do tych danych osobowych (w tym uzyskanie ich kopii);
  • uzyskanie informacji na temat przetwarzania.

 

Wytyczne EROD dla administratorów danych osobowych

Wytyczne zawierają m.in. wskazówki dotyczące:

  • zakresu, jaki obejmuje prawo dostępu,
  • treści, jakie administrator musi przekazać osobie, której dane dotyczą,
  • sposobu ustalenia jej tożsamości oraz
  • form zapewnienia dostępu do danych osobowych.

 

Rada rozwiewa wątpliwości administratorów danych osobowych dotyczące m.in. formy, w jakiej należy udostępnić wnioskodawcy kopię danych. Wśród podanych przez organ praktycznych przykładów znajdują się zarówno transkrypcje i kompilacje danych (o ile uwzględniają one wszystkie żądane informacje), jak i historia komunikacji obejmująca wiadomości przychodzące i wychodzące czy nagranie rozmowy telefonicznej.

Do dokumentu załączono też użyteczny schemat postępowania w przypadku otrzymania wniosku o udzielenie dostępu do danych.

 

Początek wyzwań dla administratorów danych?

Treść wytycznych nie pozostawia jednak wątpliwości – realizacja prawa dostępu może być wyzwaniem dla administratorów danych osobowych. Szczególnie w kontekście zawartego w nich stwierdzenia, że żądanie podmiotu danych powinno zostać zrealizowane niezależnie od wysiłku, jaki administrator danych musi podjąć, aby je spełnić.

Oczywiście doradcy Olesiński i Wspólnicy są dostępni, aby wesprzeć administratorów stojących przed tym wyzwaniem.

Obecnie wytyczne są dostępne jedynie w języku angielskim i są poddawane konsultacjom publicznym, trwającym do 11 marca 2022 r. Po ich zakończeniu zostanie przyjęta ostateczna wersja, w tym w polskiej wersji językowej.

 

Zuzanna Prandecka-Walek
Senior Associate | Adwokat
zuzanna.prandecka-walek@olesinski.com

Paulina Orzełowska
Junior Associate | Dział prawny
paulina.orzelowska@olesinski.com