...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Raportowanie „krajowych” schematów podatkowych nadal zawieszone

Czy zniesienie stanu epidemii (16 maja) wpłynęło na obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych? Na ten moment nie, ale wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego przybliża nas do momentu, w którym terminy związane z MDR zostaną odwieszone.

 

MDR a epidemia

Dla przypomnienia – w przypadku schematu podatkowego „krajowego”, terminy nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z Covid-19[1].

W konsekwencji samo zniesienie stanu epidemii nie wpływa na odwieszenie terminów związanych z raportowaniem „krajowych” schematów podatkowych – do tego wymagane jest jeszcze zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego.

Należy pamiętać, że terminy raportowania schematów transgranicznych zostały ”odwieszone” już na początku 2021 r.

 

Nowy bieg terminów MDR

Kiedy to nastąpi? Zgodnie ze wstępnymi informacjami Ministerstwo Zdrowia z decyzją o zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego chce poczekać do okresu powakacyjnego, w którym w ostatnich latach zauważalny był wzrost zachorowań na Covid-19. Dlatego ewentualnego powrotu raportowania „krajowych” schematów podatkowych można spodziewać się dopiero w przypadku, gdy w drugiej połowie roku współczynnik zarażeń koronawirusem zostanie utrzymany na obecnym poziomie lub nie wzrośnie znacząco.

 

Rewizja działań

Prawdopodobnie w najbliższych miesiącach nie zostaną odwieszone terminy raportowania „krajowych” schematów podatkowych. Mimo to już teraz warto zastanowić się nad działaniami podejmowanymi w czasie pandemii, które potencjalnie mogą spełniać definicję „krajowego” schematu podatkowego, podlegającego raportowaniu. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do kilku ostatnich miesięcy, w których podejmowano różnorodne i dynamiczne działania, będące reakcją na Polski Ład. Wiele z nich może potencjalnie spełniać przesłanki uznania za MDR (np. skorzystanie z  tzw. grupy VAT lub określone decyzje dotyczące wypłaty wynagrodzeń na przełomie roku). Zmapowanie tych działań będzie kluczowe w odpowiednio wczesnym przygotowaniu się do odwieszonych terminów.

W kolejnych newsletterach będziemy Państwa informować na bieżąco o dalszych decyzjach dotyczących zniesienia stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie – obowiązkach związanych z raportowaniem MDR.

 

Wojciech Fryze
Partner | Adwokat
wojciech.fryze@olesinski.com

Adam Gołębiewski
Consultant | Dział podatkowy
adam.golebiewski@olesinski.com

 

[1] zgodnie z art. 77 pkt 60 „Tarczy 4.0”,  w przypadku schematu podatkowego „krajowego” terminy, o których mowa w dziale III rozdziale 11a Ordynacji podatkowej