Wspólnie z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną przeprowadziliśmy konsultacje dla przedsiębiorców na  temat rozliczeń podatkowych i pomocy publicznej w ramach działalności w SSE oraz PSI. Nasi eksperci, Jacek Łuczyński, Karol Niemiec oraz Dominik Jędrak odpowiedzieli na pytania dotyczące m.in.:

  • ustalania wysokości dochodu zwolnionego z podatku,
  • wydzielania dochodu z inwestycji objętej pomocą publiczną,
  • łączenia ulg podatkowych i dotacji,
  • podatku minimalnego dla przedsiębiorstw korzystających ze zwolnień podatkowych.

Odpowiedzi na pytania od inwestorów zawarliśmy w darmowym zestawieniu Q&A. Zachęcamy do pobrania materiału:

 

Pobierz zestawienie Q&A po konsultacjach z PSSE >>

 

Odpowiedzi udzielane były zgodnie ze stanem prawnym aktualnym w grudniu 2021 r.