Przeprowadzenie okresowego szkolenia BHP w końcu możliwe

Pracodawcy wreszcie otrzymali jednoznaczne potwierdzenie możliwości przeprowadzania okresowych szkoleń BHP w okresie obowiązywania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego. Przed 10.07  było to wątpliwe z powodu przepisów zakazujących organizacji i udziału w zgromadzeniach.

 

Zmiana przepisów i stanowiska PIP

W jednym z kwietniowych newsletterów informowaliśmy o kontrowersyjnym stanowisku PIP, w którym organ stwierdził niedopuszczalność przeprowadzania okresowych szkoleń BHP w trakcie obowiązywania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego. Argumentem Inspekcji był jeden z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący generalnego zakazu organizacji spotkań i zebrań. Jednocześnie jako wyjątek od tej reguły w zakresie szkoleń BHP przewidziano wyłącznie badania wstępne, przepis nie zezwalał natomiast na organizację szkoleń okresowych.

Od 10 lipca regulacja uległa zmianie – nadal obowiązuje zakaz organizacji spotkań i zebrań, natomiast aktualnie jeden z wyjątków dotyczy „szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”, bez różnicowania ich rodzaju. W konsekwencji wpłynęło to na zmianę treści stanowiska PIP.

 

Prawo, a nie obowiązek

Pracodawcy zyskali więc możliwość przeprowadzania także szkoleń okresowych. Jednocześnie – do czasu odwołania stanu epidemii albo zagrożenia epidemicznego – jest to jedynie uprawnienie, a nie obowiązek pracodawców. Na mocy przepisów „tarczy antykryzysowej” dopuszczalne jest przedłużenie terminu ich przeprowadzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli termin przeprowadzenia szkolenia okresowego BHP przypada:

  • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii

lub

  • w okresie 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii,

 

termin na jego przeprowadzenie przedłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Ludmiła Łuczak
Manager | Radca prawny
ludmila.luczak@olesinski.com

Maksymilian Chlebosz
Associate | Dział prawny
maksymilian.chlebosz@olesinski.com

Ludmiła Łuczak

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

ludmila.luczak@olesinski.com