Wszystko wskazuje na to, że 1 lipca 2021 r. wejdą w życie przepisy rozszerzające katalog spółek kapitałowych o prostą spółkę akcyjną (PSA) oraz wprowadzające pełną elektronizację Krajowego Rejestru Sądowego. Pierwotnym (kilkukrotnie przesuwanym) terminem wejścia w życie nowelizacji był 1 marca 2020 r.

 

Prosta spółka akcyjna – dla kogo?

Potrzeba wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do Kodeksu spółek handlowych oraz jej koncepcja, została sformułowana w Białej Księdze Innowacji, przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego już we wrześniu 2016 r.

Jest to odpowiedź na postulaty przedsiębiorców, naukowców, inwestorów i administracji, a także na sygnały o problemach towarzyszących prowadzeniu działalności opartej na innowacjach w środowiskach startupowych.

Nowe przepisy uwzględniają fakt, że coraz istotniejszym elementem współczesnej gospodarki stają się przedsięwzięcia oparte o nowe technologie. Kapitał ludzki, rozumiany jako szeroko pojęta innowacyjność, nabiera coraz większego znaczenia, a jest niemożliwy do wyceny, zwłaszcza na etapie rozwoju. Z tego powodu w prostej spółce akcyjnej wkładem będą mogły zostać elementy niepoddające się łatwej rynkowej ocenie, czyli m. in. świadczenie pracy lub usług.

Prosta spółka akcyjna jest połączeniem elementów właściwych dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, a przy tym pozbawiona jest niektórych ograniczeń oraz utrudnień wynikających z prowadzenia działalności w ramach obu tych spółek.

 

Ułatwienia w prostej spółce akcyjnej

Najważniejsze ułatwienia, jakie zakłada PSA:

 • bardzo niska wysokość wymaganego kapitału zakładowego – wymagany jest kapitał na poziomie 1 zł,
 • brak „zamrożonego” kapitału zakładowego – łatwiejsze dysponowanie środkami zainwestowanymi w spółkę,
 • możliwość przyznania akcji spółki za świadczenie pracy lub usług,
 • elastyczne podejście do organów spółki i możliwość powołania rady dyrektorów wyposażonej w kompetencje zarządcze i nadzorcze,
 • możliwość zawarcia umowy spółki przez internet na portalu S24,
 • proste zasady i krótki czas potrzebny na likwidację spółki,
 • rejestr akcjonariuszy w formie elektronicznej;
 • uproszczone procedury podejmowania uchwał, w tym zdalnie, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

e-KRS

Biorąc pod uwagę, że postępowania rejestrowe prostej spółki akcyjnej mają być prowadzone wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego, przepisy wprowadzające PSA skorelowane są z przepisami wprowadzającymi pełną elektronizację Krajowego Rejestru Sądowego. To właśnie przeszkody techniczne i utrudnienia związane z pandemią spowodowały wielokrotne odsuwanie terminu wejścia w życie nowelizacji. Z sądowych wydziałów KRS dochodzą już jednak sygnały o testowaniu nowego oprogramowania, są więc szanse na to, że termin nie zostanie ponownie przesunięty.

Zmiany w KRS obejmą:

 • obowiązek składania wszystkich wniosków do KRS wyłącznie w formie elektronicznej (tak jak to funkcjonuje już w przypadku sprawozdań finansowych),
 • wprowadzenie elektronicznej formy akt rejestrowych,
 • wprowadzenie e-czytelni akt rejestrowych.

 

Nowe regulacje – pod warunkiem wdrożenia funkcjonalnych rozwiązań technicznych – mogą znacznie ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstw. Monitorujemy losy nowelizacji, o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

Maja Kapiczowska
Senior Associate | Dział prawny
maja.kapiczowska@olesinski.com

Julia Kulik
Junior Associate | Dział prawny
julia.kulik@olesinski.com