...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Propozycje uproszczeń w rozliczaniu składki zdrowotnej

W najbliższym czasie Sejm zajmie się zmianami w sposobie rozliczania składki zdrowotnej. Pierwszy projekt ustawy został złożony w zeszłym tygodniu.

 

Składka zdrowotna obecnie

W ramach Polskiego Ładu wprowadzono nowe zasady opłacania składki zdrowotnej. Jej wysokość została uzależniona od formy opodatkowania oraz od wysokości dochodu / przychodu przedsiębiorcy. Dodatkowo, składka zdrowotna jest należna z każdego tytułu podlegającego oskładkowaniu (zdarza się, że niektórzy przedsiębiorcy płacą kilka składek zdrowotnych). Ograniczono też możliwość odliczenia składki od podatku.

W efekcie obciążenie z tytułu składki zdrowotnej znacznie wzrosło w stosunku do poprzednich lat.

 

Planowane zmiany

Jak wynika z projektu, celem zmian jest „przywrócenie idei składki zdrowotnej jaka przyświecała jej powstaniu, jako ubezpieczenia na wypadek choroby, bez względu na zamożność płatnika składek, a także obniżenie kosztów pracy i prowadzenia działalności gospodarczej”[1]. Zasady obliczania wysokości składki mają zostać znacząco uproszczone.

Projekt wprowadza trzy ryczałtowe kwoty składki:

  • 300 zł, jeżeli łączna kwota przychodu w roku kalendarzowym nie przekracza 85 000 zł,
  • 525 zł, jeżeli łączna kwota przychodu w roku kalendarzowym przekracza 85 000 zł, ale nie przekracza 300 000 zł,
  • 700 zł, jeżeli łączna kwota przychodu w roku kalendarzowym przekracza 300 000 zł.

Dodatkowo składka miałaby być należna tylko z jednego, wybranego przez przedsiębiorcę tytułu.

 

Od kiedy nowe składki?

Zmiany planowo miałyby zacząć obowiązywać od stycznia 2025 roku. Nie wiadomo jednak, czy projekt zostanie przyjęty. Jak wynika z doniesień medialnych, kilka ugrupowań sejmowych planuje złożenie własnych projektów zmian.

Temat składki zdrowotnej wielokrotnie pojawia się w debacie publicznej, a obecny kształt rozliczeń jest krytykowany. Zmiany w tej kwestii są konieczne. Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie prezentowanej tematyki – zapraszamy do kontaktu.

 

[1] Źródło: https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/Projekty/10-020-167-2024/%24file/10-020-167-2024.pdf

Daria Kłosowska

Consultant
OW Tax

daria.klosowska@olesinski.com

Martyna Górecka

Senior Consultant
Doradca podatkowy, Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com