...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Projektowana nowelizacja ustawy antyzatorowej

10 marca 2022 r. do konsultacji publicznych skierowano projekt tzw. ustawy antyzatorowej[1] oraz ustawy o finansach publicznych. Za ich treść odpowiadają Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uzgodnienia resortowe oraz konsultacje potrwają 30 dni.

Zmiany wprowadzają w szczególności uproszczone zasady realizowania obowiązków sprawozdawczych przez przedsiębiorców, elastyczną procedurę postępowań prowadzonych przez UOKIK w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz nową, bardziej elastyczną procedurę nakładania kar.

 

Obowiązki sprawozdawcze

Zgodnie z założeniem projektowanej nowelizacji, obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców mają zostać uproszczone oraz doprecyzowane, m.in. poprzez:

  • wydłużenie terminu na złożenie sprawozdania do 30 kwietnia (zamiast 31 stycznia);
  • wskazanie w ustawie kursu walutowego, zgodnie z którym przeliczone będą świadczenia określone w walutach obcych na potrzeby sprawozdawczości i postępowania w sprawie nadmiernych opóźnień;
  • doprecyzowanie dokładności wskazywania wartości świadczeń i udziałów – wartości w sprawozdaniu podaje się z dokładnością odpowiednio do 1 grosza i setnych części procent;
  • zwolnienie z obowiązku sprawozdawczego spółek wchodzących w skład podatkowych grup kapitałowych i wyłączenie ze sprawozdań świadczeń pomiędzy spółkami w ramach jednej grupy kapitałowej;
  • zwolnienie z obowiązku sprawozdawczego publicznych podmiotów leczniczych, a także działających jako spółki kapitałowe utworzone przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
  • wyłączenie ze sprawozdań przedawnionych świadczeń;
  • wyłączenie ze sprawozdań świadczeń z transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

 

Postępowanie przed UOKiK

W zakresie poprawy efektywności postępowania UOKiK w sprawie nadmiernego opóźnienia w transakcjach handlowych planowane jest m.in.:

  • zmodyfikowanie wzoru, według którego liczona jest kara za nadmierne opóźnienie za spełnienie świadczeń pieniężnych;
  • wprowadzenie instytucji tzw. „wezwań miękkich”, w ramach, których UOKIK przed nałożeniem sankcji finansowych, będzie mógł w pierwszej kolejności zwrócić przedsiębiorcy uwagę na zaobserwowane nieprawidłowości;
  • wyłączenie opóźnień w ramach grup kapitałowych z zakresu postępowań w sprawie nadmiernych opóźnień.

 

Wskazane przez nas zmiany nie są jedynymi – już niebawem na blogu cowprawiepiszczy.com omówimy projektowaną nowelizację ustawy antyzatorowej w znacznie szerszym zakresie. Przeanalizujemy również praktyczne znaczenie i skutki tych zmian z punktu widzenia przedsiębiorców.

 

Marta Kocińska
Associate | Dział prawny
marta.kocinska@olesinski.com

Julia Kulik
Junior Associate | Dział prawny
julia.kulik@olesinski.com

 

[1] Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych