...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Projekt zmian w zakresie ulg dla biznesu – prekonsultacje resortu finansów

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i ogłosiło rozpoczęcie prekonsultacji w ramach projektu.

MF proponuje wprowadzenie następujących rozwiązań, z założenia ukierunkowanych na małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również dużych inwestorów:

  • Ulga IPO – skierowana do przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzić swoje firmy na giełdę, a także dla tych, którzy chcą inwestować w firmy debiutujące na giełdzie. Proponowane zmiany dotyczą m.in. zakwalifikowania w koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z przygotowaniem prospektu emisyjnego czy opracowaniem i publikacją ogłoszeń wymaganych przepisami prawa w wysokości 150%;
  • Estoński CIT 2.0 – zakłada rozszerzenie podmiotów mogących skorzystać z tego rozwiązania poprzez m.in. zniesienie wymaganego do tej pory limitu przychodów przedsiębiorstwa czy obowiązku ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych;
  • Ułatwienia dla podatkowej grupy kapitałowej – propozycja dotyczy m.in. zmniejszenia progu wysokości przeciętnego kapitału zakładowego spółek kapitałowych, które mogą tworzyć PGK, a nadto zniesienie warunku rentowności, który obecnie zapewnia utrzymanie statusu podatnika, a który w ramach planowanych zmian ma całkowicie zniknąć;
  • Ulga konsolidacyjna – mająca na celu wspieranie łączenia firm. Jak wynika z projektu ustawy, proponowana ulga zakłada m.in. to, że podatnik ponoszący kwalifikowane wydatki na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej, mógłby pomniejszyć swoją podstawę opodatkowania o te wydatki w roku ich faktycznego poniesienia (a nie dopiero w momencie sprzedaży udziałów/ akcji).

 

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, prekonsultacje są otwarte dla wszystkich, a uwagi i opinie do projektu mogą być zgłaszane do 25 czerwca 2021 r.

Z pełną treścią komunikatu i projektu ustawy możecie Państwo zapoznać się tutaj.

***

Z zainteresowaniem śledzimy zmiany mogące mieć wpływ na prawa i obowiązki podatników. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania odnośnie proponowanych rozwiązań, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

 

Wojciech Niedźwiedzki
Senior Consultant | Doradca podatkowy
wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com

Martyna Górecka
Consultant | Dział podatkowy
martyna.gorecka@olesinski.com

Martyna Górecka

Senior Consultant
Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com